Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jadwiga
Nazwisko: Romocka
Nazwisko rodowe: Niklewicz
Miejsce urodzenia: Jekaterynosław
Data urodzenia: 15-08-1895
Imię ojca: Emil
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze dotyczące śledztwa prowadzonego w latach 1947-1955 przez Dep. Śledczy MBP przeciw Janowi Mazurkiewiczowi i innym oskarżonym o działalność „w nielegalnej organizacji i usiłowanie zmiany przemocą ustroju Polski Ludowej”. W aktach śledztwa przechodzi osoba Jadwigi Romockiej, która miała "utrzymywać podejrzane kontakty" ze środowiskiem byłych żołnierzy batalionu "Zośka". IPN BU 0330/217 t. 5 i t. 10 (4048/III/10).
Z zachowanych zapisów ewidencyjnych wynika, że w latach 1949-1954 Jadwiga Romocka była rozpracowywana między innymi przez funkcjonariuszy Departamentu V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. W latach 1945-1949 "utrzymywała kontakty z grupą Radosława, wypłacała stypendia członkom baonu AK > Zośka<. W jej mieszkaniu znajdował się punkt informacyjny i łącznikowy dla byłych członków >Zośki<". Z kolei 23.12.1953 odnotowano "Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego batalionu >Parasol< Kedywu AK, klerykał wrogo ustosunkowany do władzy ludowej". Z tego też powodu UB podejrzewało, że J. Romocka uprawia "szeptaną propagandę i kolportaż przedwojennych periodyków katolickich". Zapisy na kartach ewidencyjnych E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej MSW.
Z zachowanych zapisów ewidencyjnych wynika, że Jadwiga Romocka w dniu 21.06.1955 została zarejestrowana do nr 158 przez Wydział III Urzędu ds Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie jako figurantka Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej. Powodem rejestracji były zebrane przez UB informacje z których wynikało, że Jadwiga Romocka utrzymywała kontakt "z reakcyjnym podziemiem AK-owskim po wyzwoleniu". Rozpracowanie zakończono 29.01.1958 z "braku podstaw". Materiały złożono w archiwum pod sygn. 1215/III, a następnie zniszczono w 1965 roku. Zapis na kartach ewidencyjnych EO-6-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej SUSW, zapis do nr 1215/III z dziennika archiwalnego SUSW, zapisy ewidencyjne na kartach E-16 z kartoteki ogólnoinformacyjnej MSW.
Teczka zawiera opracowanie wewnątrzresortowe (Charakterystykę) zatytułowane "Grupa Radosława". Opracowanie zostało sporządzone przez Wydział "C" KSMO w Warszawie w 1974 roku i dotyczy byłych żołnierzy Zgrupowania AK "Radosław" (batalionów "Zośka" i "Parasol"). Akta zawierają charakterystykę "grupy Radosława", a także kwestionariusze osobowe żołnierzy i ich rodzin, wśród nich znajduje się kwestionariusz osobowy sporządzony 10.01.1974 dotyczący Jadwigi Romockiej z którego wynika, że J. Romocka "po wyzwoleniu w latach 1945/46 brała udział w spotkaniach organizowanych z udziałem >Radosława< i >Kmity<". IPN BU 0644/247 (1610/R).
.