Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Katarzyna
Nazwisko: Dybowska
Nazwisko rodowe: Leśniewicz
Miejsce urodzenia: Czyniszence (Besarabia)
Data urodzenia: 07-12-1890
Imię ojca: Jan
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały śledcze i operacyjne WUBP w Krakowie w sprawie członków grupy wywiadowczej działającej w okresie 1945-46 na rzecz WiN, wywodzącej się z Krakowskiej Brygady Obrony Narodowej (KBON), działającej głównie na terenie Krakowa od 1942 roku podziemnej organizacji powiązanej z Organizacją Polską (OP), założonej przez Władysława Dybowskiego ps. "Korwin". Na skutek działań operacyjnych UB w połowie 1946 doszło do rozbicia organizacji i aresztowania większości aktywnych członków i osób z kierownictwa. Katarzyna Dybowska została zatrzymana przez WUBP w Krakowie 15.10.1946. następnie aresztowana tymczasowo decyzją WPR w Krakowie od 04.11.1946. oskarżona o pełnienie w 1946 funkcji łączniczki KBON i WiN pomiędzy jej strukturami, a głównie odbieraniem materiałów od Konrada Dybowskiego ps. "Zet" i przekazywaniem ich innym osobom z kierownictwa organizacji. Po zakończeniu śledztwa przez WUBP w Krakowie sprawę wraz z aktem oskarżenia z 16.12.1946 przekazano do WSR w Krakowie. Akta śledcze złożono w archiwum WUBP w Krakowie 20.12.1946 pod sygn. 105/I. W 1959 roku skomasowano z materiałami operacyjnymi dot. poszczególnych osób występujących w sprawie. W roku 1967 przesygnowano do nr. 1/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/1 t. 1, 3 (1/III).
Materiały rozpracowania w latach 1950-1955 przez WUBP w Krakowie i PUBP w Limanowej. Na podstawie materiałów ze śledztwa z 1946 roku dot. krakowskich struktur WiN oraz ze śledztwa jej syna Konrada Dybowskiego PUBP w Limanowej w 1950 roku w koordynacji z Wydziałem III WUBP w Krakowie wszczął rozpracowanie Katarzyny Dybowskiej zamieszkałej wówczas w Limanowej. Do rozpracowania użyto agentury w postaci inf. ps. "Zapała" i inf. ps. "Swój". Wobec nie stwierdzenia prowadzenia działalności sprawę zakończono i materiały złożono 02.08.1955 w archiwum WUdsBP w Krakowie pod sygn. 3316/II. W 1959 roku włączono do materiałów 105/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/1 t. 3 (1/III).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Katarzynie Dybowskiej i innym. Zatrzymana 15.10.1946 przez WUBP w Krakowie. Areszt tymczasowy od 04.11.1946 decyzją prokuratora WPR w Krakowie Oskara (Szyji) Karlinera. Osadzona w areszcie WUBP, a następnie w więzieniu Montelupich w Krakowie. Akt oskarżenia sporządził 16.12.1946 funkcjonariusz WUBP w Krakowie Krzyżanowski. Oskarżona z art. 86 par. 2 KKWP, oraz art. 4 par. 1 i 23 par. 1 dekretu z 13.06.1946. Wyrokiem z 18.01.1947 skazana z art. 86 par. 2 KKWP na 5 lat więzienia. Postanowieniem WPR w Krakowie z 15.03.1947 na zasadach ustawy o amnestii z 22.02.1947 wyrok darowano w całości i nakazano zwolnienie z więzienia. Akta o sygn. IPN Kr 110/778 t. 1-4 (Sr 8/47).
Charakterystyka nr 22 sporządzona w latach 1975-1976 w Wydziale "C" KWMO w Krakowie, dot. organizacji: Krakowska Brygada Obrony Narodowej [KBON], działającej w latach 1942-1947, powiązanej ze strukturami Stronnictwa Narodowego, a od 1945 WiN. Organizacja została założona przez Władysława Dybowskiego, a od 1945 roku kierował nią Konrad Dybowski ps. "Zet", prowadziła działalność wywiadowczą i propagandową w ramach WiN przeciwko władzom komunistycznym. Charakterystyka zawiera historię organizacji, kwestionariusze osobowe członków i wykaz przeprowadzonych akcji. Katarzyna Dybowska figuruje w charakterystyce jako łączniczka organizacji, zatrzymana przez WUBP w Krakowie 15.10.1946. Akta o sygn. IPN Kr 074/22 (22/X).
Charakterystyka nr 200 sporządzona w latach 1985-1986 w Wydziale "C" WUSW w Krakowie dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręg Krakowski, działającej na terenie województwa krakowskiego w okresie od września 1945 do października 1947. Do zbiorczego opracowania dołączono kwestionariusze osobowe członków organizacji, prasę konspiracyjna WiN, dokumenty programowe i informacje o działalności WiN. Katarzyna Dybowska w latach 1945-1946 była łączniczką swojego syna Konrada Dybowskiego ps. "Zet" kierującego siecią wywiadowczą WiN na terenie Krakowa, wywodzącą się ze struktur OP NSZ i założonej przez jej męża Władysława Dybowskiego w 1942 roku Krakowskiej Brygady Obrony Narodowej (KBON). Zatrzymana przez WUBP w Krakowie 15.10.1946, a następnie skazana na 5 lat więzienia. Rotmistrz Władysław Dybowski ps. "Korwin" i Konrad Dybowski ps. "Zet" zostali skazani w osobnym procesie 16.06.1947 na kary śmierci, wyroki wykonano. Akta o sygn. IPN Kr 074/199 t. 1-8 (200/X). https://pl.wikipedia.org/wiki/Konrad_Dybowski https://pl.wikipedia.org/wiki/Władysław_Dybowski_(żołnierz)
.