Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Dybowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 17-05-1892
Imię ojca: Jan
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały śledcze i operacyjne WUBP w Krakowie w sprawie członków grupy wywiadowczej działającej w latach 1945-1946 na rzecz WiN, wywodzącej się z Krakowskiej Brygady Obrony Narodowej (KBON), działającej głównie na terenie Krakowa od roku 1942 podziemnej organizacji powiązanej z Organizacją Polską (OP), założonej przez Władysława Dybowskiego ps. "Korwin". Na skutek zeznań osób zatrzymanych do innych śledztw oraz działań operacyjnych UB w październiku 1946 doszło do rozbicia organizacji i aresztowania większości aktywnych członków i osób z kierownictwa KBON. Władysław Dybowski został zatrzymany 16.10.1946 przez WUBP w Katowicach w ramach wspólnej operacji z WUBP w Krakowie i po kilkudniowym śledztwie w Krakowie przekazany do Departamentu Śledczego MBP. Akta śledcze złożono w archiwum WUBP w Krakowie 20.12.1946 pod sygn. 105/I. W 1959 roku skomasowano z materiałami operacyjnymi dot. poszczególnych osób występujących w sprawie. W roku 1967 przesygnowano do nr 1/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/1, t. 1, 3 (1/III).
Materiały operacyjne i śledcze MBP w sprawie członków okupacyjnych struktur NSZ, OP i KBON, w tym Władysława Dybowskiego. W 1945 roku na polecenie kierownictwa OP wraz z synem Konradem wstąpił do PPR i rozpoczął działalność w strukturach nowej władzy zostając wiceprezydentem Legnicy. Nadal jednak prowadził działalność konspiracyjną zbierając dane wywiadowcze dla organizacji, przekazywane przez członków siatki WiN KBON w Krakowie do władz emigracyjnych w Londynie. Decyzją MBP sprawę Władysława Dybowskiego włączono do śledztwa przeciwko członkom kierownictwa NSZ i OP. Akta o sygn. IPN BU 0259/124, t. 3 (1607/III), mikrofilm IPN BU 01236/591 (1058/3).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie przeciwko Władysławowi Dybowskiemu i innym członkom KBON i OP z terenu woj. krakowskiego i Warszawy. Po zatrzymaniu i wstępnym śledztwie w Krakowie decyzją kierownictwa Dep. Śledczego MBP przekazany z WUBP w Krakowie do MBP 20.10.1946, gdzie sprawę Władysława i Konrada Dybowskich z KBON włączono do śledztwa dot. struktur OP i NSZ. Areszt tymczasowy decyzją NPW w Warszawie od 17.11.1946. Akt oskarżenia z 12.03.1947 został sporządzony przez funkcjonariusza Dep. Śledczego MBP Łyszkowskiego. Władysław Dybowski został oskarżony z art. 86 par. 1 i 2 KKWP oraz art. 7 w zw. z art. 15 dekretu z 13.06.1946 o działalność w KBON w ścisłym kontakcie z przedstawicielem kierownictwa OP oraz o zbieranie i przekazywanie jako wiceprezydent Legnicy od połowy 1945 do zatrzymania w październiku 1946 meldunków wywiadowczych do krakowskiej struktury KBON współpracującej z WiN. Wyrokiem z 16.06.1947 skazany na karę śmierci. Skargę rewizyjną szef NPW Henryk Holder zaopiniował negatywnie. Decyzją z 25.07.1947 Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Akta o sygn. IPN BU 944/492-495 (Sr 674/47). Henryk Holder: https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Holder
Akta Więzienne Władysława Dybowskiego. Przewieziony z Krakowa do Więzienia Mokotów 20.10.1946. Wyrokiem WSR w Warszawie z dn. 16.06.1947 skazany karę śmierci. Stracony na terenie Więzienia Mokotów 30.07.1947 przez pluton egzekucyjny pod dowództwem komunistycznego kata Piotra Śmietańskiego, egzekucja odbywała się pod nadzorem prok. Maksymiliana Lityńskiego (właść. Maksymilian Lifsches). Akta o sygn. IPN GK 919/2626 (658/24). Maksymilian Lifsches: https://pl.wikipedia.org/wiki/Maksymilian_Lity%C5%84ski Piotr Śmietański: https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_%C5%9Amieta%C5%84ski
Charakterystyka nr 22 sporządzona w latach 1975-1976 w Wydziale "C" KWMO w Krakowie, dot. organizacji Krakowska Brygada Obrony Narodowej (KBON), działającej w latach 1942-1947, powiązanej ze strukturami Stronnictwa Narodowego, a od roku 1945 z WiN. Organizacja została założona przez Władysława Dybowskiego, a od 1945 roku kierował nią Konrad Dybowski ps. "Zet", prowadziła działalność wywiadowczą i propagandową w ramach WiN przeciwko władzom komunistycznym. Charakterystyka zawiera historię organizacji, kwestionariusze osobowe członków i wykaz przeprowadzonych akcji. Władysław Dybowski ps. "Przemyski" "Szatan", figuruje w charakterystyce jako założyciel organizacji, do połowy 1945 kierujący KBON, a następnie koordynujący jej działalność. Zatrzymany przez UB 16.10.1946. Przekazany z Krakowa do osobnego śledztwa do MBP. Akta o sygn. IPN Kr 074/22 (22/X).
Charakterystyka nr 200 sporządzona w latach 1985-1986 w Wydziale "C" WUSW w Krakowie dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręg Krakowski, działającej na terenie województwa krakowskiego w okresie od września 1945 do października 1947. Do zbiorczego opracowania dołączono kwestionariusze osobowe członków organizacji, prasę konspiracyjna WiN, dokumenty programowe i informacje o działalności WiN. Major Władysław Dybowski ps. "Przemyski", "Korwin" figuruje w charakterystyce jako współtwórca w 1942 roku na terenie Krakowa organizacji podziemnej "Krakowska Brygada Obrony Narodowej" (KBON) współpracującej z OP Stronnictwa Narodowego. Od 1945 roku na bazie KBON stworzono w Krakowie struktury konspiracyjne współpracujące z WiN którymi dowodził jego syn Konrad, a których działalność koordynował nadal Dybowski. W październiku 1946 w wyniku śledztwa i rozpracowania UB struktura organizacji została rozbita, a Dybowski został zatrzymany 16.10.1946 przez WUBP w Katowicach w ramach wspólnej akcji przeciwko członkom KBON i OP z WUBP w Krakowie. Po kilkudniowym śledztwie przekazany do dyspozycji MBP w Warszawie. Akta o sygn. IPN Kr 074/199, t. 1-8 (200/X).
Charakterystyka nr 201 opracowana w Wydziale "C" WUSW w Krakowie dot. działalności po 1945 roku na terenie woj. krakowskiego struktur Stronnictwa Narodowego. Opracowanie zawiera rys historyczny działalności, schematy organizacyjne, wykazy działaczy. Władysław Dybowski ps. "Przemyski", "Korwin" występuje w charakterystyce jako założyciel KBON i członek OP prowadzący działalność wywiadowczą na rzecz WiN. Akta o sygn. IPN Kr 074/200, t. 1-2 (201/X).
.