Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Regina Zyta
Nazwisko: Jabłońska
Nazwisko rodowe: Okonek
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 03-09-1956
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowana 12.12.1981 pod nr 7514 przez Wydz. III "A" KW MO w Toruniu do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Toral" nr rej. 271 prowadzonej od 28.08.1975 do 30.01.1990 przez Wydz. III "A" KW MO w Toruniu/ Pion V KM MO/RUSW w Toruniu. Sprawa dot. operacyjnego zabezpieczenia Zakładów Elektronowych "Unitra-Toral" w Toruniu. Po zwolnieniu z internowania kontrolowana pod tym samym numerem w ramach KE krypt. "Spikerka". Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne krypt. „Gotowość” dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie województwa toruńskiego z okresu 21.08.1980 - 10.01.1983. W licznych wykazach aktowych figuruje Regina Jabłońska, pracownik Zakładów Elektronowych "Unitra-Toral" w Toruniu, aktywny członek KZ NSZZ »Solidarność» i "Klubu Rzeczypospolitej Samorządowej". Występowała w roli spikerki audycji związkowych emitowanych przez zakładowy radiowęzeł. Negatywnie ustosunkowana do MO i SB, krytykowała działania rządu. Internowana z wniosku Wydz. III "A" KW MO w Toruniu. IPN By 466/3 (156/84), IPN By 076/321.
Akta operacyjne Wydz. Śledczego KW MO w Toruniu z okresu 12.12.1981 - 23.11.1982 dotyczące osób internowanych w okresie stanu wojennego w ramach akcji krypt. „Jodła” z terenu województwa toruńskiego. W materiałach znajdują się dokumenty dotyczące internowania Reginy Okonek, internowana decyzją Komendanta KW MO Toruń nr 152/81/OEA z 12.12.1981- jako pracownik Zakładów Elektronowych „Unitra-Toral” „podburza nieposzanowanie prawa publicznego”. Osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Bydgoszczy-Fordonie. W okresie działalności opozycyjnej dała się poznać jako aktywny członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Redagowała audycje związkowe emitowane przez zakładowy radiowęzeł. 09.01.1982 została przewieziona do OO. w Gołdapi. Kategorycznie nie wyrażała zgody na prowadzenie rozmów z pracownikami Służby Bezpieczeństwa. W związku z tym SB chciała realizować przedsięwzięcia mające na celu skompromitowanie wymienionej w miejscu pracy” Decyzją Komendanta KW MO Toruń nr 152/81-103 z 07.03.1982 zwolniona z internowania. IPN By 082/1 t. 9 (54/III).
Akta osobowe internowanej Reginy Okonek. Internowana na mocy decyzji nr 152/81/OEA wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu, ponieważ „podburza do nieposzanowania prawa publicznego”. Ww. odmówiła podpisania nakazu internowania. 13.12.1981 osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Bydgoszczy-Fordonie skąd 10.01.1982 została przeniesiona do OO. w Gołdapi. Zwolniona z internowania 08.03.1982 w oparciu o decyzję Komendanta Wojewódzkiego MO z Torunia nr 152/81-103 z 07.03.1982. IPN Bi 48/11.
Po zwolnienie z internowania kontrolowana operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Spikerka" nr rej. 7514 prowadzonego od 19.03.1982 do 29.11.1982 przez Pion V KM MO w Toruniu. Kontrolę zakończono, ponieważ nie przejawiała żadnej działalności związkowej. Akta złożono w archiwum pod sygn. 849/II. Akta o sygn. 849/II zniszczono 02.02.1990 przez Wydz. OG WUSW w Toruniu. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta dotyczące śledztwa w sprawie ujawnienia na terenie Torunia w okresie 20.12.1981 - 20.01.1982 nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez NSZZ "Solidarność". Materiały zawierają dowody rzeczowe znalezione podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych Reginy Okonek w dn. 30.08.1983 w postaci „Historia polityczna Polski 1944-1956”. IPN By 082/144 t. 68 (197/III).
.