Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zenon
Nazwisko: Pierzynka
Miejsce urodzenia: Rusiec
Data urodzenia: 29-05-1949
Imię ojca: Józef
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Solidarność Wiejska”, nr rej. 3620, wszczęta na polecenie dyrektora Departamentu IV MSW, prowadzona od 28.01.1981 przez Wydział III „A”, od 28.02.1981 przez Wydział IV KW MO w Sieradzu. Zenon Pierzynka został zarejestrowany do sprawy 07.05.1981 pod nr 3750. Podlegał kontroli operacyjnej SB jako przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Ruścu. SO krypt. „Solidarność Wiejska” zakończono 25.05.1981, a materiały włączono do nowo założonej SO krypt. „Plon”, nr rej. 3778. Materiałów brak. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Plon”, nr rej. 3778, prowadzona od 29.05.1981 przez Wydział IV KW MO/WUSW, nast. Wydział VI/WOG WUSW w Sieradzu. Zenon Pierzynka został przerejestrowany do sprawy pod nr. 3750, pod którym figurował wcześniej w ramach SO krypt. „Solidarność Wiejska”. Materiały SO krypt. „Plon” zniszczono w jednostce operacyjnej bez archiwizacji za protokołem brakowania nr RO-001/90 poz. 1 z 26.01.1990. Materiały sprawy zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.