Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Mączyński
Miejsce urodzenia: Niewierz
Data urodzenia: 07-07-1951
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Monika
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Baza”, nr rej. 6101, prowadzona od 21.08.1980 do 11.12.1980 przez Wydz. III „A” KW MO w Toruniu dot. strajku w Bazie Transportowej Toruńskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego. Sprawa założona w oparciu o przekazaną przez Tajnego Współpracownika (TW) pseud. „Michał” informację dot. podjętej przez grupę 160 pracowników w dn. 21.08.1980 akcji strajkowej i wysuniętych postulatach natury społeczno-ekonomicznej (np. podwyższenie zarobków, zaakceptowanie stałej premii do 15%, wolne soboty, sprawiedliwy podział mieszkań, lepsze zaopatrzenie miasta w artykuły spożywcze czy też poprawa warunków i organizacji pracy oraz poprawienie działalności związków zawodowych). Celem omówienia z dyrekcją realizacji żądań wytypowano delegację 12 pracowników TPBP, w tym Tadeusza Mączyńskiego. Do spotkania doszło 25.08.1980, szczególnie aktywny był T. Mączyński, który żądał spełnienia przez dyrekcję zakładu postulatów zawartych w petycji. Operacyjnie ustalono, że pracownicy TPBP, w tym ww. mają na celu utworzenie niezależnych związków zawodowych w przedsiębiorstwie. W związku z pozyskanymi informacjami planowano zainspirować dyrekcję zakładu do przeprowadzenia rozmów z pracownikami w celu pozyskania ich do działalności w Radzie Zakładowej i skłonienia ich do rezygnacji z utworzenia NSZZ. 14.10.1980 w TPBP w Toruniu zorganizowano zebranie założycielskie NSZZ „Solidarność”. Do nowo powstałej Komisji Związkowej wybrano w charakterze członka m.in. Tadeusza Mączyńskiego. 07.12.1980 postanowiono o zakończeniu dalszego prowadzenia SOR „Baza”, materiały 11.12.1980 złożono do archiwum pod sygn. 603/II IPN By 081/364 (603/II).
Tadeusz Mączyński 27.07.1983 został zarejestrowany pod nr 9668 przez Wydz. V KW MO w Toruniu do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Gra”, nr rej. 9573, prowadzonej od 08.07.1983 do 08.09.1983 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Toruniu. Sprawa założona w oparciu o przekazaną przez Tajnego Współpracownika (TW) pseud. „Michał” informację dot. kolportażu przez byłych członków NSZZ „Solidarność” w dn. 06.07.1983 listy dotyczącej podziału pozostałych funduszy po zdelegalizowanej komórce „Solidarność” w TPBP. Celem założonej sprawy było ustalenie osób odpowiedzialnych za kolportaż i pociągnięcie ich do odpowiedzialności. „W trakcie podjętych działań operacyjnych ustalono, iż zbieraniem podpisów na budowach zajmował się Tadeusz Mączyński. Zbierał on podpisy na listach poparcia byłych członków „Solidarności” w sprawie środków pieniężnych pozostałych po „Solidarności” w TPBP i przekazanie ich na odnowienie zabytków Torunia oraz na Dom Dziecka. Z ww. przeprowadzono 09.07.1983 rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. 13.09.1983 zakończono dalsze prowadzenie sprawy, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 1014/II. IPN By 081/553 (1014/II).
Tadeusz Mączyński był rozpracowywany (zarejestrowany 28.04.1986 pod nr 14275) w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Zbiórka" nr rej. 14089 prowadzonej od 13.03.1986 do 31.10.1986 przez Wydz. V WUSW w Toruniu. Sprawa dotyczyła faktu powstania w Toruńskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego w Toruniu podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”, które między innymi zbierały środki finansowe na prowadzenie nielegalnej działalności związkowej. Tadeusz Mączyński był inwigilowany przez Tajnego Współpracownika (TW) pseud. "Waldemar" i "Katarzynka" oraz kontrolę korespondencji przez Wydz. "W" WUSW w Toruniu. Sprawę zakończono, gdyż nie zdołano potwierdzić kolportażu nielegalnych wydawnictw oraz zbiórek funduszy na działalność związkową na terenie zakładu. Akta 31.10.1986 złożono do archiwum pod sygn. 1802/II. Z akt zachował się również mikrofilm o sygn. 1802/2 wykonany 09.12.1986. IPN By 081/958 t. 1-2 (1802/II), IPN By 0104/92 (1802/2) mikrofilm.
.