Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Małgorzata Wiktoria
Nazwisko: Sołgała
Nazwisko rodowe: Sołgała
Miejsce urodzenia: Ołtarzew
Data urodzenia: 21-07-1958
Imię ojca: Ireneusz
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Małgorzata Wiktoria Sołgała (wówczas studentka I roku Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Wydziału Zootechnicznego). W dniu 24.11.1978 została zarejestrowana pod numerem 24855 jako kandydat na Tajnego Współpracownika (kTW) przez Wydział III KS MO. Powód rejestracji: „kandydatka była studentka I roku SGGW-AR a więc posiadała perspektywiczne możliwości udzielania informacji. W dniu 15.05.1979 r. przeprowadzono rozmowę operacyjną celem pozyskania do współpracy z SB. W trakcie rozmowy okazało się, że ww. charakterologicznie nie odpowiada kryteriom stawianym TW. Tak też kandydatka umotywowała nieprzyjęcie propozycji współpracy z SB”. W związku z powyższym dalsze opracowanie ww. zostało zaprzestane, a materiały przekazane w dniu 14.05.1979 do archiwum Wydziału „C” KS MO pod sygnaturą 12278/I-k, a następnie zmikrofilmowano – 12278/1. IPN BU 00249/1170 (12278/I), IPN BU 001121/1784 (12278/1) mikrofilm.
.