Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Zbigniew Józef
Nazwisko: Kapiński
Miejsce urodzenia: Mokobody
Data urodzenia: 16-02-1963
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy 27-06-2022
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe, zawierające dokumentację z lat 1984-1989. Akta o sygn. IPN Lu 360/35043 (EASE 35043); karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW. Poprzednie sygn. akt IPN Lu 154/10300, IPN Lu 154/35288.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Lu 705/22 zarządzenie z dnia 18.08.2022 r. dotyczące Zbigniewa Kapińskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.