Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Fabian
Nazwisko: Orzechowski
Miejsce urodzenia: Leśniki
Data urodzenia: 15-12-1907
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze KSL-4369 dotyczące Fabiana Orzechowskiego ps. "Podkowa", od 1942 roku członka organizacji niepodległościowej Armia Krajowa (AK), następnie "Wolność i Niezawisłość" (WiN) na terenie gminy Tykocin. Zatrzymany 1.01.1947 przez PUBP Wysokie Mazowieckie w związku z podejrzeniem o przynależność do organizacji "WiN" i osadzony w areszcie przy PUBP. Wydział Śledczy WUBP Białystok przejął sprawę oraz wszczął dochodzenie przeciwko ww. 13.01.1947; zakończone 20.01.1947 wydaniem przez WUBP Białystok postanowienia o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej i skierowaniu sprawy do sądu. Zgodnie z aktem oskarżenia sporządzonym 25.01.1947 przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Białymstoku Fabian Orzechowski został oskarżony o to, że od maja 1946 do 1.01.1947 na terenie pow. Wysokie Mazowieckie brał czynny udział w związku pod nazwą "WiN" oraz że od lipca 1946 do 01.1947 bez prawnego zezwolenia władz posiadał broń palną. IPN Bi 07/791 (1549/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 11.02.1947 (Sr. 127/46) Fabian Orzechowski uznany został winnym tego, iż od maja 1946 do 1.01.1947 na terenie gminy Tykocin brał czynny udział w związku "WiN" oraz, że od końca lipca 1946 do 1.01.1947 bez prawnego zezwolenia władz państwowych posiadał broń palną. Za powyższe skazany na 15 lat pozbawienia wolności oraz 5 lat pozbawienia praw publicznych i honorowych praw obywatelskich. Postanowieniem WSR Białystok z 27.03.1947 o zastosowaniu względem skazanego ustawy o amnestii (z 22.02.1947) okres więzienia skrócono do 10 lat. Fabian Orzechowski został osadzony w CW Rawicz 20.06.1947, następnie 14.07.1952 przeniesiony do więzienia w Sieradzu, skąd 18.03.1953 przetransportowany do OPW Potulice. WSR Białystok 29.01.1954 postanowił zwolnić warunkowo ww. z odbywania pozostałej części kary. Na mocy tego postanowienia ww. zwolniony z OPW Potulice 2.02.1954. IPN Bi 212/1395 (Sr. 127/46).
Sprawa obiektowa prowadzona w latach 1951-1953 przez Wydz. III WUBP Białystok dot. rozpracowania członków oddziału NZW pod dow. Romualda Rajsa ps. "Bury" na grupy: "Stalowego", "Plona", "Żbika", "Gryfa", "Roli", "Rysia-Błyskawicy" działających na terenie woj. białostockiego. Fabian Orzechowski ps. "Podkowa" figuruje w spisie ujętych członków oddziału pod dow. Henryka Sikorskiego ps. "Gryf". Pododdział grupy dow. przez Henryka Sikorskiego ps. "Gryf" rozpoczął swą działalność w 1945 roku na terenie gminy Tykocin i Kobylin i składał się z 30 osób. IPN Bi 011/23/1 (161/IV/I).
Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 91 organizacji AK/ AKO Obwód Wysokie Mazowieckie krypt. "5"/ "Dąb"/ "Lew nr 5"/ "Buraki-27". Kwestionariusze osobowe na członka organizacji AK/AKO Obwód Wysokie Mazowieckie sporządzone przez Wydział "C" WUSW Białystok 12.07.1989 dotyczą Fabiana Orzechowskiego ps. "Podkowa". Ww. od sierpnia 1944 do września 1945 był członkiem nielegalnej organizacji AK na terenie pow. Wysokie Mazowieckie. Następnie przeszedł do organizacji WiN. Aresztowany 1.01.1947 przez PUBP Wysokie Mazowieckie. WSR Białystok 11.02.1947 skazał ww. na 15 lat więzienia. IPN Bi 019/132/4 (2/62), IPN Bi 019/134/1 (2/62).
Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 90 organizacji WiN Obwód Wysokie Mazowieckie krypt. "1"/ "Anna"/ "Aster"/ "Amsterdam"/ "Aniela-51". Kwestionariusze osobowe na członka organizacji WiN Obwód Wysokie Mazowieckie sporządzone przez Wydział "C" WUSW Białystok 12.07.1989 dotyczą Fabiana Orzechowskiego ps. "Podkowa". Ww. od września 1945 był członkiem nielegalnej organizacji WiN na terenie pow. Wysokie Mazowieckie. Aresztowany 1.01.1947 przez PUBP Wysokie Mazowieckie. WSR Białystok 11.02.1947 skazał ww. na 15 lat więzienia. IPN Bi 019/130/1 (2/62), IPN Bi 019/131/3 (2/62).
.