Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Feliks
Nazwisko: Dydowicz
Miejsce urodzenia: Ilkowice
Data urodzenia: 10-06-1923
Imię ojca: Leopold
Imię matki: Julia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały śledcze i operacyjne PUBP w Tarnowie i WUBP w Krakowie w sprawie oddziału dywersyjnego WiN z terenu pow. Tarnów pod dowództwem Jana Dydowicza ps. "Ryba". Zatrzymany przypadkowo przez MO 21.06.1946. następnie zwolniony. Ponownie zatrzymany przez PUBP w Tarnowie 25.06.1946. Oskarżony o przynalezność do bojówki NSZ i posiadania broni oraz o dezercję z LWP. Areszt tymczasowy decyzją WPR w Krakowie od 07.07.1946. Sprawę skierowano do WSR w Krakowie wraz z aktem oskarżenia we wrześniu 1946. W wyroku sąd uwzględnił metody przymusu stosowane przez PUBP w Tarnowie oraz małą ilość dowodów i uniewinnił go z art. 86 par. 2 KKWP o działalność w podziemnej organizacji. Po wyroku WSR w Krakowie zwolniony 03.03.1947 z CW Montelupich w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 07/2679, t. 1 (2792/III-gr.)
Akta prokuratorskie przeciwko Janowi Dydowiczowi. Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu wydała WPR w Krakowie 10.01.1949. Sprawę przekazano 11.04.1949 do Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 111/2017 (Pr II 382/49).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Janowi Dydowiczowi i innym. Zatrzymany przez MO 21.06.1946. Następnie Zwolniony. Ponownie zatrzymany 25.06.1947 przez PUBP w Tarnowie. Akt oskarżenia sporządzono w PUBP w Tarnowie 20.09.1946. Oskarżony o przynależność do oddziału NSZ i posiadanie broni z art. 86 par. 2 KKWP i 120 KKWP. Wyrokiem z 03.03.1947 WSR w Krakowie przy zastosowaniu zasad amnestii z 22.02.1947 skazany jedynie z art. 120 KKWP na 8 miesięcy więzienia, z jednoczesnym nakazem zwolnienia. Podczas rozprawy podniesiono kwestię stosowania wobec niego i innych osadzonych przemocy (bicia i wymuszania zeznań). Akta o sygn. IPN Kr 110/911 (Sr 161/47).
Po analizie oświadczenia o ujawnieniu jednego z członków oddziału WiN z kwietnia 1947, doniesień inf. ps. "Żuk" z 1948 roku, a następnie zeznań złożonych w śledztwie przez członków WiN z terenu powiatu tarnowskiego, Jan Dydowicz został zatrzymany 28.12.1948 przez PUBP w Środzie Śląskiej i przekazany do PUBP w Tarnowie. Śledztwo wszczęto formalnie 08.01.1949. Areszt tymczasowy decyzja WPR w Krakowie od 07.01.1949. Oskarżony o działalność w WiN, kierowanie oddziałem dywersyjnym tej organizacji na terenie powiatu tarnowskiego i udział w akcjach tego oddziału, z art. 1 pkt. 1 i 3 dekretu z 16.11.1945, i 259 KK. Akt oskarżenia sporządzono w PUBP w Tarnowie 29.03.1949 i sprawę przekazano do WSR w Krakowie. Po realizacji procesowej akta złożono w archiwum WUBP w Krakowie pod sygn. 10124/I, a następnie skomasowano z aktami śledczymi i operacyjnymi sprawy z 1946 roku. W 1971 roku przesygnowano do nr 2791/III-gr. Akta o sygn. IPN Kr 07/2679, t. 2 (2792/III-gr.)
Materiały śledcze PUBP w Środzie Śląskiej i WUBP we Wrocławiu w sprawie Jana Dydowicza. Na podstawie informacji uzyskanych ze śledztw prowadzonych przeciwko członkom WiN z woj. krakowskiego, gdzie uzyskano dane o działalności oddziału WiN z placówki tej organizacji w Klikowej w pow. Tarnów został zatrzymany przez PUBP w Środzie Śląskiej 28.12.1948. Po wstępnych zeznaniach przekazany do PUBP w Tarnowie. Śledztwo zakończono w 1949 roku, wobec przejęcia go przez inną jednostkę UB. Materiały sprawy złożono w archiwum WUBP we Wrocławiu 20.04.1954 pod sygn. 13546/III. Akta o sygn. IPN Wr 039/3136 (13546/III).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Janowi Dydowiczowi i innym członkom oddziału WiN pod jego dowództwem. Zatrzymany przez UB 28.12.1948. Areszt tymczasowy od 07.01.1949.Wyrokiem z 22.04.1949 skazany z art. 1 pkt. 1 i 3 dekretu z 16.11.1945 oraz art. 259 KK na łączną karę 12 lat więzienia. NSW skargę rewizyjną odrzucił 07.09.1949. Osadzony w więzieniu we Wronkach od 25.11.1949, przewieziony z więzienia w Tarnowie. Następnie od 22.05.1954 osadzony w więzieniu w Płocku. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z 15.06.1956 na podstawie ustawy o amnestii złagodzono wyrok do 6 lat i nakazano zwolnienie. Zwolniony 22.06.1956 z więzienia w Płocku. Akta o sygn. IPN Kr 110/3201, t. 1-2 (Sr 352/49).
Akta operacyjne PUBP w Tarnowie dot. oddziału WiN pod dowództwem Jana Dydowicza. Sprawa prowadzona w latach 1946-55. Rozpracowanie zakończono i materiały złożono w archiwum WUdsBP w Krakowie 01.12.1955 pod sygn. 33507/II. Akta nie zachowały się, szczątkowe informacje z tych materiałów znajdują się pod sygn. 2792/III. Akta o sygn. 33507/II nie zachowały się. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych, oraz informacji z akt o sygn. 2792/III.
Materiały rozpracowania jednego z członków AK i WiN z terenu Tarnowa. Jan Dydowicz występuje w aktach sprawy, jako uczestnik zebrań członków WiN na terenie parafii w Jurkowie, gdzie w maju 1946 powstał jego oddział i gdzie został zaprzysiężony do organizacji, przy wsparciu ks. Tadeusza Słupka. Akta o sygn. IPN Kr 010/9340, t. 1-2 (9506/II).
Księga Główna Więźniów CW we Wronkach. Przetransportowany do CW we Wronkach z więzienia w Tarnowie 25.11.1949. Przeniesiony do więzienia w Płocku 22.05.1954. Księga Główna Więźniów CW we Wronkach o sygn. IPN Po 3/62, 3/63.
Charakterystyka nr 169 sporządzona w roku 1982 w Wydziale "C" KWMO Krakowie dot. oddziału bojowego pod dowództwem Jana Dydowicza ps. "Ryba" z terenu pow. Tarnów, podlegającego organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręg Krakowski. Do opracowania opisującego działalność oddziału dołączono kwestionariusze osobowe członków organizacji oraz wykaz przeprowadzonych przez niego akcji przeciwko organom władzy komunistycznej. Oddział prowadził działalność od kwietnia 1946 do czerwca 46, do momentu zatrzymania części jego członków. Między innymi oddział Dydowicza dokonał 12 czerwca 1946 akcji zdobycia i rozbrojenia posterunku MO w Radłowie, gdzie przejęto na potrzeby WiN broń i amunicję. Zatrzymany 25.06.1946. Akta o sygn. IPN Kr 074/168 (169/X).
Charakterystyka nr 200 sporządzona w latach 1985-1986 w Wydziale "C" WUSW w Krakowie dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręg Krakowski, działającej na terenie województwa krakowskiego w okresie od września 1945 do października 1947. Do zbiorczego opracowania dołączono kwestionariusze osobowe członków organizacji, prasę konspiracyjną WiN, dokumenty programowe i informacje o działalności WiN. Jan Dydowicz ps. "Ryba" figuruje w charakterystyce jako dowódca oddziału dywersyjnego WiN na terenie pow. Tarnów w 1946 roku. Zatrzymany przez UB w grudniu 1948 i skazany przez WSR w Krakowie na 12 lat więzienia za działalność w WIN. Akta o sygn. IPN Kr 074/199, t. 1-8 (200/X).
.