Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Ferdek
Miejsce urodzenia: Sułoszowa
Data urodzenia: 17-06-1894
Imię ojca: Karol
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały śledcze i operacyjne PUBP w Olkuszu w sprawie członków WiN (Wolność i Niezawisłość) z terenu gminy Sułoszowa i powiatu Olkusz. Jan Ferdek został zatrzymany przez PUBP w Olkuszu 24.01.1949 na podstawie materiałów uzyskanych przez UB z zeznań w innych śledztwach oraz doniesień miejscowej agentury. Areszt tymczasowy decyzją WPR w Krakowie od 31.01.1949. Akt oskarżenia sporządzono w PUBP w Olkuszu 25.03.1949 i przekazano do zatwierdzenia przez WPR w Krakowie. Oskarżony z art. 14 par. 2 dekretu z 13.06.1946, w zw. z art. 86 par. 2, i 24 KKWP oraz art. 5 dekretu z 16.11.1945, o członkostwo w WiN, i przechowywanie broni. Po realizacji procesowej sprawy akta złożono w archiwum WUBP w Krakowie, w 1962 roku skomasowano z częścią akt operacyjnych i penitencjarnych. Akta o sygn. IPN Kr 07/4589 (4817/III).
Sprawa w Wojskowej Prokuraturze Rejonowej w Krakowie przeciwko Janowi Ferdek i innym członkom WiN z terenu gminy Sułoszowa. Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Jana Ferdka wydał 31.01.1949 prokurator WPR ppłk Piotr Smolnicki v. Józef Holender (skazany w 1951 roku przez NSW na 8 lat więzienia za współpracę z Kripo podczas pobytu w getcie krakowskim i zdegradowany z ppłk. do szeregowca). Po zakończeniu śledztwa akt oskarżenia sporządzony przez funkcjonariusza PUBP w Olkuszu został zatwierdzony przez WPR 05.04.1949 i całość sprawy przesłano do WSR w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 111/2011 (Pr II 376/49).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Janowi Ferdek i innym członkom WiN z terenu Sułoszowej. Zatrzymany przez PUBP w Olkuszu 24.01.1949, w miejscu zamieszkania w Sułoszowej przeprowadzono rewizję i odnaleziono broń. Akt oskarżenia zatwierdzony przez WPR 05.04.1949 przesłano do WSR w Krakowie. Wyrokiem z 28.04.1949 skazany z art. art. 4 par. 1 dekretu z 13.06.1946 na 6 lat więzienia i przepadek mienia. NSW skargi rewizyjne odrzucił 20.09.1949. Osadzony w Nowym Wiśniczu. Postanowieniem WPR w Krakowie z 24.03.1953 o zastosowaniu amnestii karę zmniejszono do 4 lat więzienia i nakazano zwolnienie. Zwolniony z Nowego Wiśnicza 28.03.1953. Akta o sygn. IPN Kr 110/3194 (Sr 343/49).
Materiały operacyjne PUBP w Olkuszu dot. rozpracowania Jana Ferdek. Rozpracowywany jako członek placówki WiN w Sułoszowej. Rozpracowanie zakończono i materiały złożono w archiwum WUdsBP w Krakowie 02.08.1955 pod sygn. 6092/II. Akta nie zachowały się. Fragmenty dokumentacji operacyjnej z sygn. 6092/II znajdują się w aktach 4817/III. Akta o sygn. 6092/II nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjnej oraz akt o sygn. IPN Kr 07/4589 (4817/III). Akta o sygn. 6092/II nie zachowały się, wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjnej i akt 4817/III.
Materiały rozpracowania Rady Powiatowej WiN nr 12 Olkusz przez Wydział III WUBP w Krakowie i PUBP w Olkuszu z lat 1947-1953 oraz sprawy obiektowej krypt. "Wino" założonej 27.08.1949 przez PUBP w Olkuszu i skoordynowanej operacyjnie z Wydziałem III WUBP w Krakowie w ramach rozeznania działalności i ostatecznego rozpracowania pozostałych na wolności członków WiN z tego terenu. W aktach wykazy agentury, meldunki operacyjne, sprawozdania, wykazy podejrzanych osób, raporty okresowe oraz dokumenty wytworzone przez WiN przejęte podczas aresztowań. Jan Ferdek figuruje w aktach sprawy jako członek placówki WiN na obszar gminy Sułoszowa, zbierający informacje dla kierownictwa rady Powiatowej WiN w Olkuszu i gromadzący broń. Akta o sygn. IPN Kr 075/27 t. 8 (42/OB).
Charakterystyka nr 200 sporządzona w latach 1985-1986 w Wydziale "C" WUSW w Krakowie dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręg Krakowski, działającej na terenie województwa krakowskiego w okresie od września 1945 do października 1947. Do zbiorczego opracowania dołączono kwestionariusze osobowe członków organizacji, prasę konspiracyjna WiN, dokumenty programowe i informacje o działalności WiN. Jan Ferdek ps. "Pierścień" figuruje w charakterystyce jako b. oficer BCh, członek WiN w latach 1946-1948 na terenie powiatu Olkusz (członek placówki WiN w Sułoszowej). Gromadził broń i otrzymywał prasę organizacji, o prowadził wywiad dla Rady Powiatowej WiN Olkusz. Akta o sygn. IPN Kr 074/199, t. 1-8 (200/X).
.