Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech
Nazwisko: Florkiewicz
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 19-02-1904
Imię ojca: Roman
Imię matki: Zofia
Znany/a też jako:
Wojciech Florkiewicz
urodzony/a 09- 02-1914 Kraków
Imiona rodziców: Roman Zofia


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze i operacyjne WUBP w Krakowie w sprawie członków siatki wywiadowczej WiN podległych Janowi Kotowi ps. "Janusz", kierownikowi Biura Studiów BW Obszaru Południowego WiN krypt. "Izba Kontroli" a od lutego 1946 KG WiN. Wojciech Florkiewicz ps. "Góra" był członkiem siatki wywiadowczej Jana Kota, a także magazynierem organizacji. Przechowywał prasę i ulotki WiN współpracując z Edwardem Bzymek-Strzałkowskim ps. "Swoboda". Zatrzymany 28.08.1946. Areszt tymczasowy od 03.09.1946 decyzją WPR w Krakowie. Oskarżony z art. 86 par. 2 KKWP. Sprawę skierowano 17.02.1947 do WSR w Krakowie. Brak informacji o jej dalszym biegu. Akta o sygn. IPN Kr 07/215 (240/III), mikrofilm IPN Kr 096/217/J (240/III).
Dokumentacja śledztwa WUBP w Krakowie i Dep. Śledczego MBP w sprawie członków kierownictwa II Zarządu WiN. Protokoły przesłuchań, materiały prokuratury, postanowienia o tymczasowym areszcie, dokumentacja z procesu wraz z aktem oskarżenia i wyrokiem WSR, dokumenty organizacji WiN i odpisy z tych dokumentów, dokumentacja z odbywania kary przez osadzonych. Na podstawie zeznań zatrzymanych w sierpniu 1946 członków II KG WiN WUBP w Krakowie uzyskał informacje o członkach siatki wywiadowczej WiN na terenie Krakowa podległych Janowi Kotowi ps. "Janusz", w tym Wojciecha Florkiewicza. Akta o sygn. IPN Kr 07/639, t. 1-11 (740/III), mikrofilm IPN Kr 096/640 (740/III).
Charakterystyka nr 200 sporządzona w latach 1985-1986 w Wydziale "C" WUSW w Krakowie dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręg Krakowski, działającej na terenie województwa krakowskiego w okresie od września 1945 do października 1947. Do zbiorczego opracowania dołączono kwestionariusze osobowe członków organizacji, prasę konspiracyjna WiN, dokumenty programowe i informacje o działalności WiN. Wojciech Florkiewicz ps. "Góra", nauczyciel z Krakowa był w latach 1945-1946 członkiem WiN i działał w siatce wywiadowczej pod kierownictwem Jana Kota ps. "Janusz". Zbierał informacje dla organizacji z terenu miasta Krakowa. Zatrzymany przez WUBP w Krakowie 28.08.1946 na fali aresztowań działaczy II KG WiN i Okręgu Krakowskiego tej organizacji. Akta o sygn. IPN Kr 074/199, t. 1-8 (200/X).
.