Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Radomski
Miejsce urodzenia: Wadziagi
Data urodzenia: 24-05-1910
Imię ojca: Adam
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Mewa” (rej. Sz 6/1949), prowadzona przez Wydz. I WUBP w Szczecinie w okresie 10.10.1949 - 2.01.1952, dotyczyła rozpracowania polskich żołnierzy i personelu służącego w siłach lotniczych na terenie Wielkiej Brytanii, którzy po wojnie osiedlili się na terenie woj. szczecińskiego. Antoni Radomski występuje w wykazie figurantów sprawy „Mewa”, jako wytypowany do intensywnego rozpracowania. W czasie wojny służył w RAF w stopniu sierżanta. Do Polski powrócił w 1947 roku. Wrogo nastawiony do ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju. Głośno wygłaszał krytyczne poglądy, utrzymywał również kontakty z „wrogim elementem”. W związku z tym był inwigilowany przez służbę bezpieczeństwa. Sprawę Obiektową „Mewa” zakończono w 1952 roku, materiały złożono pod sygnaturą 13325/II. IPN Sz 009/1473 (13325/II).
Protokół brakowania akt archiwalnych o sygn. A, a, B, WOP, III i I z 1975 roku. Antoni Radomski znajduje się w tym protokole, sygnatura archiwalna sprawy 132/a, materiały zniszczone jako bezwartościowe. 132/a- materiały zniszczono, wpis na podstawie zapisu ewidencyjnego.
.