Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janina Maria
Nazwisko: Salwa
Nazwisko rodowe: Surówka
Miejsce urodzenia: Żywiec
Data urodzenia: 26-01-1945
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Julia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa krypt. "Nekrolog", dotycząca wydarzeń marcowych 1968 roku. Była to prowokacja organów bezpieczeństwa, dotycząca rzekomo zabitej przez funkcjonariuszy MO studentki UW Marii Woronieckiej (w rzeczywistości Baranieckiej) podczas manifestacji studenckiej. Plotka ta została celowo rozpuszczona, a studenci, którzy w nią uwierzyli, rozpoczęli produkcję nekrologów, które następnie były kolportowane. Janina Surówka została zatrzymana przez MO 19.03.1968 w charakterze świadka i zwolniona tego samego dnia. Sprawy nie skierowano do sądu, jednak kontynuowano inwigilację. Materiały Sprawy „Nekrolog” złożono 04.04.1968 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod dawną sygn. 15914/I. Przerejestrowano 02.11.1972 do nr 4229/III. O inwigilacji J. Surówki świadczy m.in. zachowane w aktach pismo Komendanta Powiatowego MO w Żywcu do Naczelnika Wydz. III SB w Krakowie z 04.03.1969, zawierające informacje z wywiadu dot. rodziny Janiny Surówki. Akta o sygn. IPN Kr 07/4005 t. 1-2 (4229/III).
Akta kontrolno-śledcze i operacyjne. Została zatrzymana 19.03.1968 roku przez MO w Krakowie w związku z rozpowszechnianiem informacji o rzekomej śmierci studentki UW Marii Woronieckiej (Baranieckiej). Podczas przesłuchania zeznała, że istotnie widziała nekrolog Woronieckiej i rozmawiała na ten temat z innymi studentami, jednak w rozklejaniu nekrologów nie brała udziału. Po przesłuchaniu zwolniona do domu. Poddana inwigilacji, Wydz. III KWMO w Krakowie zbierał informacje m.in. o jej rodzinie. W aktach zachował się zapisek służbowy inspektora Wydz. II KWMO w Krakowie kpt. Tadeusza Ciepała z 23.12.1968 o treści: "na podstawie analizy materiałów znajdujących się w teczce wyżej wymienionej doszedłem do wniosku, że brak jest odpowiedniej podstawy do zainteresowania się jej osobą". Materiały przeciwko J. Surówce początkowo złożono 04.04.1968 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod dawną sygn. 15914/I. W 1972 roku, przy okazji przerejestrowania materiałów do nr 4229/III, materiały dotyczące J. Surówki zostały wyłączone i zarejestrowane pod osobnym numerem - 4303/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/4079 (4303/III).
.