Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Roguski
Miejsce urodzenia: Falbogi gm. Chrościce pow. Mińsk Mazowiecki
Data urodzenia: 25-12-1925
Imię ojca: Aleksander
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Piotr Roguski pseud. "Lot", syn Aleksandra, w latach 40. zamieszkały we wsi Falbogi pow. Mińsk Mazowiecki, od 1945 roku był żołnierzem WiN i następnie Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) na terenach powiatów Węgrów i Mińsk Mazowiecki. Figuruje w aktach operacyjnych UB z PUBP Mińsk Mazowiecki z lat 1946-1956. Akta te zawierają między innymi służbowe notatki i pisma UB, arkusz informacyjny oraz wyciągi i odpisy z zeznań śledczych kilku osób podejrzanyc" i świadków. Zapisano w nich między innymi, że Piotr Roguski pseud. "Lot" od 1945 roku "należał do bandy WiN >Korwina< [tj. do partyzanckiego oddziału WiN pod dowództwem >Korwina<]" i był "w plutonie >Janusza<", a "następnie przeniósł się do bandy NSZ pod dowództwem Gadomskiego Mariana pseud. >Niedźwiadek<, grasującej na terenie powiatów Mińsk Mazowiecki i Węgrów". Zapisano także, że Piotr Roguski "brał udział w napadach terrorystyczno-rabunkowych" i "w czasie jednej z potyczek tej bandy NSZ z organami B.P. [tj. UB-KBW] w roku 1947 został zabity". IPN BU 0203/1895 (29536/II).
Piotr Roguski pseud. "Lot" figuruje w opracowaniu Wydz. "C" KS MO w Warszawie z lat 1974-1975 zatytułowanym "Charakterystyka nr 54". To opracowanie dot. zbrojnego oddziału NSZ pod dowództwem Mariana Gadomskiego pseud. "Niedźwiadek" - walczącego z komunistycznymi okupantami kraju w latach 1945-1948 na terenach powiatów Mińsk Mazowiecki, Węgrów i Siedlce. Te materiały, w tym m.in. kwestionariusze osobowe żołnierzy i współpracowników NSZ, zostały opracowane na podstawie akt UB z lat 40. W kwestionariuszu dot. Piotra Roguskiego pseud. "Lot" (w tomie 2) zapisano między innymi, że ww. to od wiosny 1946 członek partyzanckiego oddziału NSZ pod dowództwem Mariana Gadomskiego pseud. "Niedźwiadek", który między innymi "brał udział w napadzie na spółdzielnię Samopomocy Chłopskiej w Jeruzalu pow. Mińsk Mazowiecki w dniu 19 marca 1946 r.". Zginął w lipcu 1946 podczas obławy prowadzonej przez KBW, UB i MO na grupę partyzantów. IPN BU 0180/70 (Opracowanie nr 54) t. 1.
.