Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Żmudzin
Miejsce urodzenia: Wola Paprotna pow. Mińsk Maz.
Data urodzenia: 06-05-1925
Imię ojca: Władysław
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marian Żmudzin pseud. "Żbik", syn Władysława, w latach 1944-1945 żołnierz Batalionów Chłopskich (BCh)/ Armii Krajowej na terenie gminy Okuniew i pow. Mińsk Mazowiecki, występuje w aktach kartoteki komunistycznego MBP. Ta kartoteka dot. ujawnionych latem i jesienią 1945 żołnierzy i członków Armii Krajowej i była sporządzana w latach 1945-1946 na podstawie akt urzędowej "Komisji Likwidacyjnej Armii Krajowej". Odnośnie Mariana Żmudzina w kartotece ogólnoinformacyjnej MBP/MSW zapisano między innymi, że ww. "był członkiem B.Ch. w stopniu st. strzelca, ujawnił się przed Komisją Likwidacyjną w październiku 1945 r. w Warszawie do nr. 634/46". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych i IPN BU 2459/1.
Marian Żmudzin pseud. "Żbik", w roku 1946 mieszkaniec wsi Skruda gm. Okuniew pow. Mińsk Mazowiecki, w latach 1945-1946 żołnierz oddziału Narodowych Sił Zbrojnych na terenach powiatów Mińsk Mazowiecki i Węgrów (między innymi magazynier broni w oddziale NSZ pod dowództwem Mariana Gadomskiego pseud. "Niedźwiadek"), figuruje w aktach UB z lat 1945-1948 dot. agenturalnego rozpracowania innego żołnierza ww. oddziału NSZ - Eligiusza Malesa (s. Mariana, ur. dn. 8.03.1925). Akta te zawierają między innymi służbowe notatki i pisma UB, streszczenie zebranych materiałów operacyjnych oraz arkusze ewidencyjne dot. ww. żołnierzy NSZ. IPN BU 01431/8/D (38209/2) mikrofilm, IPN BU 01431/8/J (38209/2) mikrofilm.
Marian Żmudzin pseud. "Żbik" występuje w aktach śledczych UB z PUBP w Mińsku Mazowieckim z lat 1947-1949. To śledztwo UB było prowadzone od dnia 29 listopada 1947 i dot. Zygmunta Jezierskiego pseud. "Orzeł" (ur. dn. 27.07.1925) i innych "podejrzanych" członków i współpracowników zbrojnego oddziału NSZ pod dowództwem Mariana Gadomskiego pseud. "Niedźwiadek" - walczącego z komunistycznymi okupantami kraju w latach 1945-1948 na terenach powiatów Mińsk Mazowiecki, Węgrów i Siedlce. Akta te zawierają między innymi protokoły przesłuchań Zygmunta Jezierskiego (pojmanego przez UB w styczniu 1949) oraz kilkunastu świadków. Marian Żmudzin występuje między innymi jako "członek oddziału >Niedźwiadka<", który był "uzbrojony w pistolet i pepeszę". IPN BU 0207/1653 (5770/III).
Marian Żmudzin pseud. "Żbik", w roku 1946 mieszkaniec wsi Skruda gm. Okuniew pow. Mińsk Mazowiecki, w latach 1945-1946 żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych na terenach powiatów Mińsk Mazowiecki i Węgrów (magazynier broni oddziału NSZ pod dowództwem Mariana Gadomskiego pseud. "Niedźwiadek"), figuruje w aktach - opracowaniu Wydz. "C" KS MO w Warszawie z lat 1974-1975 zatytułowanym "Charakterystyka nr 54". To opracowanie dot. zbrojnego oddziału NSZ pod dowództwem "Niedźwiadka" - walczącego z komunistycznymi okupantami kraju w latach 1945-1948 na terenach powiatów Mińsk Mazowiecki, Węgrów i Siedlce. Te materiały, w tym m.in. kwestionariusze osobowe żołnierzy i współpracowników NSZ, zostały opracowane na podstawie akt UB z lat 1940-ch. W kwestionariuszu dot. Mariana Żmudzina pseud. "Żbik" (w tomie 2) zapisano między innymi, że ww. był członkiem oddziału NSZ działającego na terenie powiatu Mińsk Mazowiecki i "magazynierem broni organizacyjnej przechowywanej w pobliżu wsi Rudnik, gm. Cegłów, pow. Mińsk Maz. /30 jednostek broni, w tym 2 RKM, kilkanaście automatów, amunicja i granaty/. Zadaniem jego było wydanie, a następnie zebranie broni od członków oddziału NSZ po dokonanym napadzie. Wiosną 1946 r. do organizacji zawerbował Kurowskiego Władysława, któremu przekazał opiekę nad magazynem. Dnia 28 sierpnia 1946 r. został zabity podczas ucieczki przed zatrzymaniem go przez UB". IPN BU 0180/70 (Opracowanie nr 54) t. 2.
.