Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Osiecki
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 01-02-1934
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne Wydz. III WUBP we Wrocławiu dot. członków "nielegalnej organizacji >Młodzieżówka< o zabarwieniu WiN”. Krzysztof Osiecki występuje jako członek ww. organizacji. Sprawę 21.07.1949 przekazano do dalszego prowadzenia do Wydz. Śledczego WUBP we Wrocławiu. IPN Wr 024/5142 (81191/II).
Akta sprawy śledczej (nr 1660/49) prowadzonej przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu w roku 1949 dot. przynależności, m.in. Krzysztofa Osieckiego, do "nielegalnej organizacji młodzieżowej na terenie m. Wrocławia". Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Ww. został oskarżony o to, że "od stycznia 1949 r. do chwili zatrzymania tj. 2 lipca 1949 r. dążył do usunięcia przemocą ustanowionych organów władzy zwierzchniej Narodu, zagarnięcia ich władzy i zmiany przemocą demokratycznego ustroju Państwa Polskiego przez to, że (...) był czynnym członkiem nielegalnej organizacji młodzieżowej we Wrocławiu i z polecenia komendanta tej organ.[izacji] (...) zawerbował do niej trzech członków na terenie Jeleniej Góry". Z akt IPN Wr 21/3641 (Sr 727/49) wynika, iż prokurator wojskowy w dniu 23.08.1949 wydał Postanowienie o umorzeniu śledztwa przeciwko ww. ze względu na jego niepełnoletność i uchylił areszt względem niego. IPN Wr 038/1107 (3785/III).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w 1974 roku. Charakterystyka dot. "nielegalnej organizacji młodzieżowej bez nazwy o zabarwieniu >WiN<, działającej na terenie m. Wrocławia w okresie 1949". Krzysztof Osiecki występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/57 (F-57).
Akta dochodzenia RSD 14/84, wyłączonego 14.02.1984 do odrębnego prowadzenia z dochodzenia RSD 39/83, prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUSW we Wrocławiu w sprawie udziału m.in. Krzysztofa Osickiego w "konspiracyjnych strukturach b. NSZZ >Solidarność< i podejmowania działań zmierzających do wywołania niepokoju publicznego". Ww. zarzucono, iż w okresie od 03. do 10.1983 na terenie Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu "brał udział w rozwiązanym NSZZ >Solidarność< w ten sposób, że wpłacał składki na tenże związek". Sprawę zakończono 23.03.1984 wnioskiem do Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście o warunkowe umorzenie postępowania. IPN Wr 039/11394 (24651/III).
Akta postępowania 2 Ds 21/84, wyłączonego do odrębnego prowadzenia ze sprawy 2 Ds 114/83, dot. udziału m.in. Kazimierza Osieckiego w "działalności rozwiązanego NSZZ >Solidarność<". Dnia 29.03.1984 Prokuratura Rejonowa dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście wydała Postanowienie o warunkowym umorzeniu postępowania karnego w stosunku do ww., ustalając okres próby na 2 lata i wpłacenie na rzecz PCK we Wrocławiu kwoty 3.000 zł (znak sprawy 2 Ds 21/84). Postanowienie powyższe w dniu 03.08.1984 zostało przez prokuraturę uchylone, a dochodzenie umorzone na podstawie ustawy z 21.07.1984 o amnestii (znak sprawy 2 Ds 69/84). Sprawa była nadzorowana przez Prokuraturę Wojewódzką we Wrocławiu. IPN Wr 33/648 (2 Ds 21/84), IPN Wr 33/681(2 Ds 69/84), IPN Wr 33/369 (III Dsn 61/84/Wr. VI).
Dokumentacja dot. różnych spraw prowadzonych przez Wydz. Śledczy KW MO/WUSW we Wrocławiu. W akta znajdują się Postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę do wszystkich krajów świata wydane Krzysztofowi Osieckiemu przez Wydz. Śledczy we Wrocławiu, w związku ze sprawą RSD 39/83, na okres 16.01.1984 -16.01.1984 i 17.01.1986 -17.01.1988. IPN Wr 054/1341 (282/1425).
.