Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Zamojski
Miejsce urodzenia: Brzeg
Data urodzenia: 29-01-1960
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Danuta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W okresie od 27.05 do 24.06.1982 Prokuratura Rejonowa w Brzegu prowadziła śledztwo Ds 402/82 w sprawie "kontynuowania działalności zawieszonych Niezależnych Związków Zawodowych >Solidarność< na terenie fabryki >Metrozet< w Brzegu", w wyniku którego m.in. Jerzy Zamojski został oskarżony o to, iż w okresie od 13.12.1981 do 25.05.1982 jako członek NSZZ "Solidarność" nie odstąpił od działalności związkowej, "organizując i przeprowadzając w imieniu >Solidarności< zbiórki pieniężne wśród załogi zakładu pracy na pomoc finansową dla internowanych oraz rozpowszechniając wśród pracowników nielegalnie wydawany biuletyn Solidarności Dolnośląskiej >Z dnia na dzień<". Sąd Wojewódzki w Opolu wyrokiem z dnia 07.07.1982 uznał Jerzego Zamojskiego winnym zarzucanego mu czynu i skazał na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności (znak sprawy II K 96/82). Na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 25.05.1982 do 07.07.1982. Postanowieniem z 03.11.1982 Sąd Najwyższy w Warszawie, na skutek rewizji wniesionej przez prokuratora i obrońcę, zmienił zaskarżony wyrok ten sposób, że warunkowo zawiesił wykonanie kary pozbawienia wolności na okres 3 lat (znak akt V Kr 141/82). Dnia 01.02.1994, z powodu rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego, Sąd Najwyższy w Warszawie uniewinnił Jerzego Zamojskiego od zarzucanego mu czynu. IPN Wr 121/30 t. 1-8 (II K 96/82), IPN BU 754/196 (V KR 141/82), IPN BU 754/306 (V KZ 74/82), IPN BU 3665/761.
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Jerzego Zamojskiego. Dnia 27.05.1982 ww. został umieszczony w Zakładzie Karnym w Brzegu na podstawie Postanowienia Prokuratury Rejonowej w Brzegu z 27.05.1982 w związku ze sprawą Ds 402/82, a następnie 28.06.1982 przeniesiony do Aresztu Śledczego w Opolu. Wyrokiem z 07.07.1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Opolu na 10 miesięcy pozbawienia wolności, z zaliczeniem na poczet kary okresu tymczasowego aresztowania od 25.05.1981 (znak sprawy II K 96/82). Dnia 04.09.1982 przeniesiony do Zakładu Karnego we Wrocławiu. Zwolniony 06.11.1982 na mocy wyroku Sądu Najwyższego w Warszawie z 03.11.1982 (znak sprawy V Kr 141/82). IPN Wr 31/1480 (3167).
Dnia 02.06.1982 Jerzy Zamojski został zarejestrowany przez Wydz. V KW MO w Brzegu pod nr. 27689 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Zbieracz" (o tym samym nr. rejestracyjnym), dot. kontynuowania działalności zawieszonego związku NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej "MEPROZET" w Brzegu. Ww. zbierał składki pieniężne, celem przekazania ich "dla osób naruszających prawo", nadto "rozpowszechniał wśród pracowników nielegalny biuletyn >Solidarności Dolnośląskiej< >Z dnia na dzień< i inspirował robotników do strajku 15-minutowego w dniu 13.05.1982". Celem SOS miało być sprawdzenie jego powiązań z podziemiem "Solidarności". Ustalono, iż Jerzy Zamojski działał wspólnie z innymi osobami. Prowadzenie sprawy zakończono 22.07.1983 w związku ze stwierdzeniem, iż osoby występujące w sprawie "nie przejawiają żadnej wrogiej działalności". Materiały złożono w archiwum pod sygn. 11929/II. IPN Wr 065/932 (11929/2) mikrofilm.
.