Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marcin Marek
Nazwisko: Złoty
Miejsce urodzenia: Golińsk
Data urodzenia: 11-11-1948
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały dot. zastosowania amnestii wobec osób ujawniających działalność polityczną w trybie ustawy z 01.07.1983. W dniu 31.10.1983 Marcin Złoty, korzystając z ustawy amnestyjnej, złożył przed RUSW w Brzegu ustne wyjaśnienie o swojej działalności. Ww. oświadczył, iż był wiceprzewodniczącym KZ NSZZ "Solidarność" w Oddziale PKS w Brzegu, a po wprowadzeniu stanu wojennego kolportował ulotki sygnowane przez "Solidarność" na terenie PKS w Brzegu. Dnia 04.11.1983 Wydz. Śledczy WUSW w Opolu przekazał protokół ustnego zawiadomienia o przestępstwie, złożony przez ww., do Prokuratury Rejonowej w Brzegu, celem merytorycznego załatwienia. Dnia 09.11.1983 wydane zostało postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego przeciwko Marcinowi Złotemu na podstawie ustawy o amnestii (znak sprawy Ds 973/83). IPN Wr 012/3196, t. 1 (2499/III).
Marcin Złoty 09.11.1983 został zarejestrowany przez Grupę II RUSW w Brzegu pod nr. 29290 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Forma" (nr rejestracyjny 27819). Sprawa została założona jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Matryca" w dniu 06.08.1982 w związku z kolportażem ulotek w Oddziale PKS w Brzegu, a 21.10.1983 przekwalifikowana na SOR o krypt. "Forma". Jedną z osób zajmujących się kolportażem był Marcin Złoty, który ujawnił swoją "podziemną działalność związkową" 31.10.1983 w RUSW w Brzegu. Dnia 01.05.1984 rejestrację ww. przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o krypt. "Kierowca". Prowadzenie SOR "Forma" zakończono 07.03.1985. Materiały złożono w archiwum pod nr. 12052/II, w 1987 roku zmikrofilmowano, a w 1989 zniszczono. IPN Wr 065/1025 (12052/2) mikrofilm.
Dnia 01.05.1984 Marcin Złoty został objęty przez Grupę II RUSW w Brzegu kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Kierownik" o nr. rejestracyjnym 29290, jako aktywny działacz NSZZ "Solidarność" w Oddziale PKS w Brzegu, który "po wprowadzeniu stanu wojennego (...) podjął nielegalną działalność". W 05.1985 prowadzenie KE przejęła Grupa V RUSW w Brzegu. Dnia 02.12.1985 zaniechano prowadzenia dalszej kontroli ww. związku z "nieprzejawianiem jakiejkolwiek wrogiej działalności". Materiały złożono w archiwum pod nr. 12052/II, w 1987 roku zmikrofilmowano, a w 1989 zniszczono. IPN Wr 065/1025 (12052/2) mikrofilm.
.