Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Dziewoński
Miejsce urodzenia: Moskwa
Data urodzenia: 16-12-1916
Imię ojca: Janusz
Imię matki: Maria Wasilewska
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka zawiera materiały sprawy krypt. "Filmowcy" prowadzonej przez Departament II MSW w latach 1960-1969 wobec jednego z polskich reżyserów filmowych, który w 1958 roku odmówił powrotu z RFN i był podejrzewany przez SB o współpracę z wywiadem amerykańskim. W materiałach sprawy przechodzi aktor Edward Dziewoński, który był jednym z kontaktów głównego figuranta sprawy. W materiałach rozpracowania znajdują się między innymi donosy TW "Jot" dotyczące ww. Aktor charakteryzowany jest w nich jako osoba która podczas wyjazdu do USA w 1958 roku publicznie krytykowała sytuację polityczną w kraju "naśmiewając się z organizacji prasy, radia i telewizji". W efekcie donosów przeprowadzono z E. Dziewońskim rozmowę ostrzegawczą. SB proponowała mu również współpracę, na co aktor nie wyraził zgody. Sprawę kontrolną kryptonim "Filmowcy" zakończono 25.02.1969. Materiały złożono w archiwum Biura "C" MSW pod sygn. 2130/III. IPN BU 0330/291 t. 2-3 (5953/III).
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt "Graf" ( nr rej 35526). Rozpracowanie było prowadzone w latach 1973-1977 przez Wydział III Departamentu II MSW na dyplomatę ambasady RFN w Warszawie. W materiałach sprawy przechodzi osoba aktora Edwarda Dziewońskiego. Edward Dziewoński utrzymywał regularny kontakt z głównym figurantem rozpracowania, co odnotowywano wielokrotnie podczas obserwacji. Rozpracowanie zakończono 25.01.1977, a materiały złożono w archiwum Biura "C" MSW pod sygn. 49205/II. IPN BU 003090/38 (49205/II).
Z zapisów ewidencyjnych w kartotece Biura "B" MSW wynika, że w latach 1962-1989 Edward Dziewoński był wielokrotnie inwigilowany i fotografowany przez funkcjonariuszy Biura "B" MSW SB z powodu licznych kontaktów z dyplomatami ambasad "krajów kapitalistycznych" oraz Jugosławii w Warszawie. Zapisy na kartach ewidencyjnych EKB 1/84 z kartoteki Biura "B" MSW, zapisy na kartach ewidencyjnych B-8 z kartoteki Biura "B" MSW, EKB 2/84 z kartoteki Biura "B" MSW.
Materiały Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Agresja"prowadzonej w latach 1959-1970 przez Wydział III KWMO w Gdańsku w związku z operacyjnym rozpracowaniem osób narodowości żydowskiej z terenu woj. gdańskiego. W materiałach sprawy przechodzi osoba aktora Edwarda Dziewońskiego, który miał kontakt z jednym z figurantów niniejszego rozpracowania. IPN Gd 003/187 t. 44 (214/IV).
.