Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Mączyński
Miejsce urodzenia: Radziki Duże
Data urodzenia: 18-02-1918
Imię ojca: Marian
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ksiądz Zdzisław Mączyński, administrator parafii Popowo Kościelne (pow. wyszkowski) został objęty Sprawą Operacyjno-Obserwacyjna (SOO) krypt. „Kłótliwy” założoną przez Referat ds. Bezpieczeństwa KPMO w Wyszkowie i zarejestrowaną 10.09.1962 w Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod nr. 173. Poddany kontroli operacyjnej za „wrogi stosunek do PRL”. Brak bliższych danych. Materiały sprawy miały być 17.01.1964 włączone do Teczki Ewidencji Operacyjnej na Księdza nr 28292. Tym niemniej tom akt SOO złożono 4.11.1965 w archiwum KWMO w Warszawie pod nr. 63882/II, a następnie przekazano 29.09.1976 do archiwum KWMO w Ostrołęce pod nr. 84/II. Materiały sprawy zostały zniszczone 15.09.1988 (protokół brakowania nr 1/88). Materiały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zdzisław Mączyński jako ksiądz katolicki i administrator parafii Popowo Kościelne (pow. wyszkowski) od 20.12.1963 został objęty inwigilacją w ramach Teczki Ewidencji Operacyjnej na Księdza (TEOK) zarejestrowanej 7.01.1964 w Biurze „C” MSW pod nr. 28292 przez Referat ds. Bezpieczeństwa KPMO w Wyszkowie. Informacje na jego temat pochodzą z kartoteki. W 1947 roku założył Stowarzyszenie Katolickiego Nauczania Chrześcijaństwa, które „zostało rozwiązane przez władze administracyjne”. Do akt TEOK miały być włączone 17.01.1964 materiały Sprawy Operacyjno-Obserwacyjnej krypt. „Kłótliwy”. Wedle zapisu z 28.07.1966 był „uprzedzony do władz państwowych”, które „za niepłacenie podatków” zarekwirowały mu samochód. Po rozmowie z przewodniczącym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wyszkowie 17.12.1967 nie odczytał podczas mszy świętej komunikatu Episkopatu Polski „w sprawie budownictwa sakralnego”. Odnotowano jego udział w wyborach do Sejmu PRL w 1972 i do rad narodowych w 1973 i 1978 roku. Po objęciu przez ks. Mączyńskiego funkcji proboszcza w Świedziebni (ówczesne woj. toruńskie) prowadzenie TEOK przejął 9.06.1982 Wydz. IV KWMO w Toruniu, a następnie 3.08.1983 SB w Brodnicy. Po przejściu na emeryturę ks. Mączyński zamieszkał przy parafii św. Józefa w Ciechanowie, a TEOK została przekazana w 1985 roku do SB RUSW w Ciechanowie. Inwigilację w ramach TEOK zakończono po śmierci ks. Mączyńskiego 30.03.1989. Materiały złożone 4.07.1989 w archiwum WZO WUSW w Ciechanowie pod nr. 769/II, zostały zniszczone 15.09.1989 (protokół brakowania nr 002/89). Materiały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.