Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Firla
Miejsce urodzenia: Cieszyn
Data urodzenia: 02-04-1953
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Hermina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Franciszek Firla był kontrolowany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Filar” wszczętej 04.07.1982, a zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 22.10.1982 pod nr. rej. BB 6648 i prowadzonej przez Wydział III KW MO Bielsko-Biała oraz przez Referat III KM MO/RUSW Cieszyn. Ww. będący pracownikiem Fabryki Automatyki Chłodniczej w Cieszynie został objęty rozpracowaniem z uwagi na fakt, iż był podejrzany o „kolportaż ulotek o wrogiej treści antypaństwowej”. W dniu 12.03.1985 F. Firlę zarejestrowano jako figuranta SOR krypt. „Filar” pod nr. rej. BB 10165/6648. Sprawę „zdjęto z ewidencji” 21.05.1985 i zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 2031/II. W dniu 15.01.1990 materiały archiwalne zostały wybrakowane. Materiały o sygn. 2031/II zniszczono 15.01.1990. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.