Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Franciszek
Nazwisko: Tabaka
Miejsce urodzenia: Malbork
Data urodzenia: 29-01-1949
Imię ojca: Jan
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ryszard Tabaka (nr rej. Ko 22495) był rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Koszalinie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryp. "Atrium" (rej Ko 22494), prowadzonej w okresie 14.10.1983 - 24.10.1984. Sprawa została wszczęta w związku z podejrzeniem "o udział w/w w nielegalnej produkcji ulotek". Sprawę zakończono z powodu braku dostatecznych dowodów na potwierdzenie podejrzenia. Materiały złożono w Wydz. "C" WUSW w Koszalinie pod sygn. 4777/II i 4777/2. W dniu 10.10.1989 materiały archiwalne zostały zniszczone protokołem brakowania nr 55 poz. 80. Mikrofilm 4777/2 zniszczono 26.01.1990, protokołem brakowania nr 66 poz 80. Wpisu dokonano na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. Materiały o sygn. 4777/II zniszczono dnia 10.10.1989 (protokół brakowania nr 55 poz. 2695). Mikrofilm o sygn. 4777/2 zniszczony został 26.01.1990 (protokół brakowania nr 66 poz 80). Wpisu dokonano na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa (SO) kryptonim "Jesień 70", nr rej. Gd 12573, prowadzona przez Wydział III KWMO w Gdańsku dot. wystąpień w grudniu 1970 na terenie województwa gdańskiego w związku z planowanymi przez władze podwyżkami cen żywności. Materiały zawierają, wykazy osób zaangażowanych w ten protest. Ryszard Tabaka, ślusarz zamieszkały w Malborku wymieniony jest w wykazie pracowników zakładu „Zamech” w Elblągu, którzy w czasie tych wystąpień nie przystąpili do pracy. IPN Gd 003/14 t. 27, 28, 63, IPN Gd 003/170 t. 2 (15/IV, 190/IV).
Sprawa Obiektowa (SO) kryptonim "Jesień 70" nr rej. Gd 12597, prowadzona przez KWMO Gdańsk/ KMiPMO Elbląg dot. wydarzeń w dniach 15-17 grudniu 1970 na terenie Elbląga, gdzie doszło do strajków w zakładach pracy i zamieszek na ulicach. Była to reakcja na planowaną przez władze państwowe podwyżką cen żywności. Osoby zaangażowane w protesty przeciwko władzy i partii poddane zostały kontroli operacyjnej. Ryszard Tabaka znalazł się w wykazie SB osób podejrzanych o „wrogą działalność”. Był osobą, która namawiała współpracowników do przerwania pracy i rozpoczęcia strajku protestacyjnego. Był również współautorem apelu do osób pracujących o składkę dla rodziny zamordowanego w czasie zamieszek na ulicach kolegi. Znalazł się także na liście osób planowanych do wcielenia do służby wojskowej, za nakłanianie załogi do strajku. Sprawa złożona do archiwum pod sygn. 18/IV. IPN BU 0748/51 t. 1-7, IPN Gd 827/1-7/K (18/IV).
.