Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Piwoński
Miejsce urodzenia: Kołobrzeg
Data urodzenia: 22-04-1950
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Piwoński był rozpracowywany przez Wydz. V KWMO/ WUSW w Koszalinie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Mistrz" (rej. Ko 21852), prowadzonej w okresie 15.03.1983 - 27.09.1983. Sprawa została założona na "wrogą działalność w środowisku". Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 4627/II. Materiały o sygn. 4627/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W komputerowym zbiorze danych b. Służby Bezpieczeństwa widnieje zapis dot. inwigilacji Jerzego Piwońskiego przez aparat bezpieczeństwa z powodu działalności w strukturach NSZZ "Solidarność", w których pełnił funkcję członka Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w zakładzie pracy. Dnia 1.04.1984 sprawę zdjęto z ewidencji i przekazano do archiwum i złożono w wydziale "C" WUSW Koszalin do nr 258/II/S-42. Materiałów 258/II/S-42 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.