Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Witold
Nazwisko: Ingarden
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 05-02-1893
Imię ojca: Roman
Imię matki: Witosława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Roman Ingarden był w latach 50. XX wieku w zainteresowaniu Wydziału III WUdsBP w Krakowie z uwagi na "wrogi stosunek do PRL". Zachowały się tylko szczątkowe informacje dotyczące tego rozpracowania w materiałach o sygn. IPN Kr 010/9813 t. 1 oraz zapisach ewidencyjnych. Materiały sprawy złożono 20.06.1955 w Archiwum WUdsBP w Krakowie pod sygn. 249/II. Akta o sygn. 249/II nie zachowały się. Wpis na podstawie informacji ewidencyjnych i wzmianki w aktach o sygn. IPN Kr 010/9813 t. 1 (9990/II).
Zarejestrowany 10.12.1959 pod numeru 4219/F przez Wydział III KWMO w Krakowie. Był wybitnym filozofem, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Został objęty kontrolą operacyjną w ramach Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej krypt. "Czarny" z uwagi na kontakty z osobami będącymi w zainteresowaniu operacyjnym SB, przebywającymi na emigracji, a także ze względu na krytyczny stosunek do filozofii marksistowskiej. Rozpracowanie zakończono i materiały SE-O krypt. "Czarny" złożono 05.04.1963 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 4956/R. Następnie akta przerejestrowano 24.03.1967 pod sygn. 9990/II. Do akt skomasowano materiały dot. w/w wyłączone z SOO krypt. "Senat". Akta o sygn. IPN Kr 010/9813 t. 1-2 (9990/II).
Rozpracowywany przez Wydział III KWMO w Krakowie w ramach Sprawy Ewidencji Obserwacyjnej na Grupę przemianowanej na Sprawę Operacyjnej Obserwacji krypt. "Senat" o numerze rejestracyjnym 433/B. W ramach SOO, w okresie od 03.12.1960 do 03.12.1963, rozpracowywano pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego wykorzystując podsłuch telefoniczny, pokojowy, inwigilację korespondencji, obserwację zewnętrzną i OZI. Dnia 20.09.1962 Romana Ingardena zarejestrowano do nr KR 868. Materiały dotyczące w/w 03.12.1963 wyłączono z SOO krypt. "Senat" i skomasowano z materiałami Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej krypt. "Czarny" pod sygn. 9990/II. Pozostałe Materiały SOO krypt. "Senat" 28.12.1963 włączono do Sprawy Grupowej Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Wenecja" i złożono 24.03.1967 pod sygn. 9984/II. Akta o sygn. IPN Kr 010/9812 t. 1 (9989/II-gr.).
.