Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Pigoń
Miejsce urodzenia: Kombornia
Data urodzenia: 27-09-1885
Imię ojca: Jan
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Pigoń został objęty kontrolą operacyjną w ramach Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej o nr rejestracyjnym 2009/F, prowadzonej przez Wydział III WUdsBP w Krakowie w okresie od 28.01.1956 do 13.12.1956 z uwagi na kontakty w/w z działaczami PSL. Rozpracowanie zakończono stwierdzeniem, że nie prowadzi wrogiej działalności i akta sprawy złożono 13.12.1956 w Archiwum WUdsBP w Krakowie. Następnie materiały 07.12.1959 skomasowano ze Sprawą Ewidencji Obserwacyjnej nr 4228/F i złożono 14.03.1963 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 4934/R. W 1967 roku przerejestrowano do sygn. 9905/II. Akta o sygn. IPN Kr 010/9733 (9905/II).
Objęty kontrolą operacyjną w ramach Sprawy Ewidencji Obserwacyjnej o nr rejestracyjnym 4228/F, prowadzonej przez Wydział III KWMO w Krakowie w okresie od 16.12.1959 do 13.03.1963. Był wybitnym znawcą historii literatury polskiej, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Rozpracowywany z uwagi na kontakty z osobami będącymi w zainteresowaniu organów bezpieczeństwa, w tym wybitnymi przedstawicielami świata kultury i nauki w kraju i za granicą. Materiały operacyjne włączono do Sprawy Operacyjnej Obserwacji krypt. "Senat" o nr rejestracyjnym 433/B. Materiały wyłączono ze SOO i złożono 14.03.1963 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 4934/R. W 1967 roku przerejestrowano do sygn. 9905/II. Akta o sygn. IPN Kr 010/9733 (9905/II).
Stanisław Pigoń był rozpracowywany przez Wydział III KWMO w Krakowie w ramach Sprawy Ewidencji Obserwacyjnej na Grupę przemianowanej na Sprawę Operacyjnej Obserwacji krypt. "Senat" o numerze rejestracyjnym 433/B. W ramach SOO, w okresie od 03.12.1960 do 03.12.1963, rozpracowywano pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego wykorzystując podsłuch telefoniczny, pokojowy, inwigilację korespondencji, obserwację zewnętrzną i OZI. Zarejestrowany 20.09.1962 pod nr KR 864. Materiały operacyjne dotyczące w/w 13.03.1963 wyłączono z SOO krypt. "Senat" i złożono 14.03.1963 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 4934/R. Pozostałą dokumentację SOO krypt. "Senat" 28.12.1963 włączono do Sprawy Grupowej Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Wenecja" i złożono 24.03.1967 pod sygn. 9984/II. Akta o sygn. IPN Kr 010/9812 t. 1 (9989/II-gr.).
Teczka zagadnieniowa Sprawy Obiektowej krypt. "Odwet" nr rejestracyjny KR 472, prowadzonej przez Wydział II KWMO w Krakowie w okresie od 15.09.1962 do 05.01.1971 dot. Stanisława Pigonia. W materiałach gromadzono dokumentację dot. wyjazdów zagranicznych, w tym perlustrację korespondencji. Akta złożono 05.01.1971 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 86/IV. Akta o sygn. IPN Kr 08/81 t. 286 (86/IV).
Materiały administracyjne Departamentu III MSW dotyczące środowiska akademickiego z całego kraju, w tym z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stanisław Pigoń wymieniony jest jako profesor UJ. Materiały zawierają informacje o wydarzeniach na uczelniach, działaniach kadry dydaktyczno-naukowej oraz studentów. Akta o sygn. IPN BU 0296/256 t. 2 (KS/4/1368).
.