Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Sokólski
Miejsce urodzenia: Grądy
Data urodzenia: 01-08-1919
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Sokólski został zatrzymany 23.12.1949 przez WUBP w Białymstoku. Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu w/w wydane przez WPR w Białymstoku (Pr II-28/50) 07.01.1950. Tymczasowy areszt miał trwać do 23.02.1950 (ostatecznie przedłużony do 23.031950). Nakaz osadzenia w więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku. Śledztwo prowadzone przez WUBP w Białymstoku - wszczęte 15.03.1950, zakończone 30.03.1950 postanowieniem o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej wydanym przez WPR w Białymstoku (Pr II-28/50). Akt oskarżenia wobec Józefa Sokólskiego wydany przez WPR w Białymstoku (Pr II-28/50) 30.03.1950 przesłano do WSR w Białymstoku. IPN Bi 212/3317 (Sr 379/50).
Wyrok WSR w Białymstoku (Sr 379/50) w sprawie Józefa Sokólskiego z 12.05.1950. W/w został uznany winnym tego, że od kwietnia do września 1949 udzielił pomocy organizacji „WiN” (Wolność i Niezawisłość) w ten sposób, że w kwietniu 1949, latem 1949 i we wrześniu 1949 w swoich zabudowaniach na kol. Grądy gm. Knyszyn udzielił zakwaterowania na czas 24 godz. oraz wyżywienia trzem członkom oddziału „Szczygła”. Został za to skazany na 5 lat więzienia wraz z utratą praw publicznych oraz honorowych praw obywatelskich na 2 lata. Postanowieniem o zastosowaniu amnestii wobec J. Sokólskiego wydanym przez WSR w Białymstoku (Sr 379/50) 21.05.1953 złagodzono pierwotną karę do 3 lat i 4 miesięcy więzienia, z utrzymaniem w mocy kary utraty praw przez 2 lata. Zwolniony z Ośrodka Pracy w Siemianowicach 13.06.1953. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego z Białegostoku (III Ko. 1260/92) z 02.10.1992 unieważniono wyrok wydany przez WSR w Białymstoku (Sr 379/50) w sprawie Józefa Sokólskiego. IPN Bi 212/3317 (Sr 379/50).
Kwestionariusz osobowy do Charakterystyki nr 20 organizacji "WiN" na pomocnika oddziału "Dzięcioła" dot. Józefa Sokólskiego, sporządzony 12.04.1976 przez Wydz. "C" KW MO w Białymstoku. W/w od kwietnia do września 1949 trzykrotnie udzielił pomocy członkom oddziału poprzez użyczenie zakwaterowania i wyżywienia. IPN Bi 019/10/3 (1/10).
Wykaz pomocników oddziału "Dzięcioła". Widnieje w nim Józef Sokólski, który od kwietnia do września 1949 trzykrotnie udzielał pomocy oddziałowi poprzez użyczenie zakwaterowania i pożywienia. Zatrzymany przez WUBP w Białymstoku 31.01.1950. Wyrokiem WSR w Białymstoku z 12.05.1950 skazany na 5 lat pozbawienia wolności. IPN BU 0189/145 (Opracowanie Nr 145).
.