Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander
Nazwisko: Tekień
Miejsce urodzenia: Budy
Data urodzenia: 30-06-1903
Imię ojca: Wawrzyniec
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Aleksander Tekień został zatrzymany 31.01.1950 przez Wydz. III WUBP w Białymstoku. Decyzją WPR w Białymstoku (Pr II-219/50) wydaną 14.02.1950, w/w został tymczasowo aresztowany do 30.04.1950 i osadzony w więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku. Śledztwo wszczęto 16.03.1950, zakończono 28.03.1950 postanowieniem WPR w Białymstoku o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej A. Tekienia. Tego samego dnia WPR w Białymstoku sporządziła akt oskarżenia, który przesłano do WSR w Białymstoku 30.03.1950. IPN Bi 015/286 (KSL-8429).
Wyrokiem WSR w Białymstoku (Sr 360/50) wydanym 25.04.1950, Aleksander Tekień został uznany winnym tego, że wiosną 1949 udzielił pomocy trzem członkom organizacji "WiN": "Szczygłowi", "Dzięciołowi" i "Jastrzębiowi" dając im wyżywienie oraz zakwaterowanie w leśniczówce Barwik znajdującej się we wsi Budy oraz o to, że w listopadzie 1949 udzielił pomocy "Dzięciołowi" oraz "Szczygłowi" i dał im w swojej leśniczówce Barwik wyżywienie. Został za to skazany na 7 lat pozbawienia wolności. Postanowieniem NSW w Warszawie (Sn. Odw. S. 1958/50) wydanym 10.11.1950, nie uwzględniono skargi rewizyjnej w sprawie A. Tekienia. Postanowieniem WSR w Białymstoku wydanym 23.05.1953, zastosowano amnestię w sprawie A. Tekienia, wobec czego złagodzono pierwotną karę do 4 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Postanowieniem WSR w Białymstoku wydanym 27.10.1953, Aleksander Tekień został zwolniony warunkowo z odbywania pozostałej części kary. W/w został zwolniony z więzienia w Strzelcach Opolskich 03.11.1953. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Białymstoku (III Ko 462/23) z 06.12.2023, unieważniono wyrok WSR w Białymstoku (Sr 360/50) z 25.04.1950 w sprawie Aleksandra Tekienia. IPN Bi 212/3298 (Sr 360/50).
Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 20 dot. organizacji "WiN" pod dowództwem Gabriela Oszczapińskiego "Dzięcioła", sporządzone przez Wydział "C" KW MO w Białymstoku. Kwestionariusz z 03.03.1976 dot. Aleksandra Tekienia. W/w od wiosny 1949 do listopada 1949 dwukrotnie udzielił pomocy członkom oddziału "Dzięcioła" dając im w swoich zabudowaniach zakwaterowanie i pożywienie. IPN Bi 019/10/3 (1/10).
W materiałach znajduje się wykaz pomocników oddziału "Dzięcioła", opracowany przez MSW w Warszawie. Widnieje w nim Aleksander Tekień, który w roku 1949 dwukrotnie udzielił członkom oddziału zakwaterowania i wyżywienia. Wyrokiem WSR w Białymstoku został skazany na 7 lat więzienia. IPN BU 0189/145 (Opracowanie Nr 145).
.