Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ignacy
Nazwisko: Uścianowski
Miejsce urodzenia: Ponikła
Data urodzenia: 04-11-1902
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Tekla
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ignacy Uścianowski został zatrzymany 23.12.1949 przez Wydz. III WUBP w Białymstoku. Postanowieniem WPR w Białymstoku (Pr II-74/50) wydanym 10.01.1950, w/w został tymczasowo aresztowany, pierwotnie do 23.02.1950 (ostatecznie areszt przedłużono do 23.03.1950). Został osadzony w więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku. Śledztwo prowadzone przez WUBP w Białymstoku od 08.02.1950 do 30.03.1950 - zakończone wydaniem postanowienia o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. WPR w Białymstoku 30.03.1950 sporządziła akt oskarżenia przeciwko I. Uścianowskiemu, który tego samego dnia przesłano do WSR w Białymstoku. IPN Bi 212/3314 (Sr 376/50).
Wyrokiem WSR w Białymstoku (Sr 376/50) wydanym 23.05.1950, Ignacy Uścianowski został uznany winnym tego, że od listopada 1948 do lata 1949 w swoich zabudowaniach w kol. Mirestki czterokrotnie udzielił pomocy członkom organizacji "WiN" poprzez zakwaterowanie ich, danie im pożywienia oraz dostarczenie ok. 40 sztuk amunicji. Został za to skazany na 7 lat więzienia. Postanowieniem NSW w Warszawie (Sn. Odw. S. 2147/50) wydanym 28.11.1950, nie uwzględniono skargi rewizyjnej. Postanowieniem WSR w Białymstoku wydanym 23.05.1953, zastosowano amnestię w sprawie I. Uścianowskiego, wobec czego złagodzono pierwotną karę do 4 lat i 8 miesięcy więzienia. Postanowieniem WSR w Białymstoku wydanym 05.09.1953, I. Uścianowski został zwolniony warunkowo z odbywania pozostałej części kary. W/w został zwolniony z Obozu Pracy w Mielęcinie 11.09.1953. IPN Bi 212/3314 (Sr 376/50).
W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy do Charakterystyki nr 20 organizacji "WiN" na pomocnika oddziału "Dzięcioła" dot. Ignacego Uścianowskiego, sporządzony 25.02.1976 przez Wydział "C" KW MO w Białymstoku. W/w od listopada 1948 do lata 1949 czterokrotnie udzielił pomocy członkom oddziału "Dzięcioła" poprzez danie im pożywienia i zakwaterowania w swoich zabudowaniach oraz przekazanie im ok. 40 szt. amunicji. IPN Bi 019/10/3 (1/10).
W materiałach znajduje się wykaz pomocników oddziału "Dzięcioła", opracowany przez MSW w Warszawie. Widnieje w nim Ignacy Uścianowski, który od listopada 1948 do lata 1949 czterokrotnie udzielił oddziałowi zakwaterowania i wyżywienia oraz przekazał na rzecz oddziału 40 szt. amunicji, którą posiadał nielegalnie. Ignacy Uścianowski został zatrzymany przez WUBP w Białymstoku 23.12.1949. Wyrokiem WSR w Białymstoku wydanym 23.05.1950 został skazany na 7 lat pozbawienia wolności. IPN BU 0189/145 (Opracowanie Nr 145).
.