Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Wardach
Miejsce urodzenia: Jaskra
Data urodzenia: 15-06-1905
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Piotr Wardach został zatrzymany przez WUBP w Białymstoku 23.12.1949. Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu sporządzone przez WPR w Białymstoku (Pr II-89/50) 05.01.1950. Tymczasowy areszt miał trwać do 23.02.1950. Nakaz osadzenia w więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku. Śledztwo prowadzone przez WPR w Białymstoku (Pr II-83/50) - wszczęte 19.03.1950, zakończone 24.03.1950 postanowieniem o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. Akt oskarżenia w sprawie P. Wardacha sporządzony przez WPR w Białymstoku 27.03.1950 przesłano do WSR w Białymstoku 28.03.1950. IPN Bi 212/3275 (Sr 333/50).
Wyrok WSR w Białymstoku (Sr 333/50) w sprawie Piotra Wardacha wydany 17.04.1950. W/w został oskarżony o to, że w lecie 1949 mając wiarygodną wiadomość o przebywaniu w jego mieszkaniu członków organizacji „WiN”, nie zawiadomił o tym władzy powołanej do ścigania przestępstw. Został za to skazany na jeden rok pozbawienia wolności. IPN Bi 212/3275 (Sr 333/50).
Kwestionariusz osobowy do Charakterystyki nr 20 do organizacji "WiN" (Wolność i Niezawisłość) na pomocnika oddziału "Dzięcioła" dot. Piotra Wardacha, sporządzony 24.03.1976 przez Wydz. "C" KW MO w Białymstoku. W lecie 1949 Piotr Wardach mając wiarygodną informację o miejscu pobytu członków oddziału "Dzięcioła" nie powiadomił o tym władz powołanych do ścigania przestępstw. IPN Bi 019/10/3 (1/10).
Wykaz pomocników oddziału "Dzięcioła". Widnieje w nim Piotr Wardach, który latem 1949 mając wiadomość o miejscu pobytu oddziału nie powiadomił o tym władzy powołanej do ścigania przestępstw. Zatrzymany przez WUBP w Białymstoku 23.12.1949. Wyrokiem WSR w Białymstoku z 17.04.1950 skazany na rok pozbawienia wolności. IPN BU 0189/145 (Opracowanie Nr 145).
.