Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Władysław
Nazwisko: Wojciechowski
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Górnicza
Data urodzenia: 27-12-1939
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Wojciechowski został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej pod nr rej. KA 48254 dn. 08.02.1982 przez Wydział Paszportów KWMO w Katowicach do Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Janusz”. Dn. 08.11.1985 KE przekazano do Wydziału V-2 WUSW w Katowicach, gdzie został przerejestrowany pod nr KA 60067. Powodem założenia sprawy był fakt wykonywania przez Jerzego Wojciechowskiego grafik i rysunków, które zostały uznane za „skierowane przeciwko rządowi PRL i PZPR”. Był współredaktorem biuletynu zakładowego wydawanego przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Robót Górniczych „Mysłowice”. W ramach KE kontrolowano działalność J. Wojciechowskiego w miejscu pracy. Funkcjonariusze SB dążyli do ustalenia danych osobowych członków rodziny oraz znajomych. Z ww. przeprowadzano „rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą”. W sprawie wykorzystano Tajnych Współpracowników oraz Kontakt Służbowy. Sprawę zakończono 02.01.1987 z powodu „zaniechania wrogiej działalności”. Materiały zdjęto z ewidencji operacyjnej 04.02.1987 i przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW Katowice, gdzie nadano sygn. 42168/II. IPN Ka 048/331 (42168/II).
Kwestionariusz Ewidencyjny krypt. „Albin” został zarejestrowany pod nr rej. KA 48255 dn. 08.02.1982 przez Wydział Paszportów KWMO w Katowicach. Dn. 08.11.1985 KE przekazano do Wydziału V-2 WUSW w Katowicach, gdzie został przerejestrowany pod nr KA 60068. Sprawę założono celem zabezpieczenia operacyjnego działacza NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Robót Górniczych „Mysłowice”. Jerzy Wojciechowski figuruje w sprawie z uwagi na działalność w lokalnych strukturach związków zawodowych. Sprawę zakończono 02.01.1987 z powodu „zaniechania wrogiej działalności”. Materiały zdjęto z ewidencji operacyjnej 04.02.1987 i przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW Katowice, gdzie nadano sygn. 42169/II. IPN Ka 048/332 (42169/II).
.