Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz
Nazwisko: Żurowski
Miejsce urodzenia: Tarnów
Data urodzenia: 06-04-1959
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:

Rewizja Nadzwyczajna Naczelnego Prokuratora Wojskowego zaskarżająca wyrok z dnia 19.01.1983 wnosząca o uniewinnienie od przypisanych czynów. Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa dn. 03.02.1995 "na podstawie art. 386 § 1 i 2, 462 i 549 § 1 pkt 2 kpk zaskarżony wyrok zmienił, uniewinniając skazanego od przypisanych mu czynów". Sygn. IPN BU 1209/1708 (WRN 4/95), IPN Kr 72/4.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tomasz Żurowski został zarejestrowany 05.05.1982 przez Wydział III KWMO w Tarnowie do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Lancet" nr TA 6258 prowadzonej w okresie od 05.05.1982 do 24.09.1982 wobec grupy osób kolportujących ulotki na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie. Materiały SOR krypt. "Lancet" złożono 13.10.1982 w Archiwum Sekcji "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego KWMO w Tarnowie pod sygn. 810/II-gr. Materiały zniszczono 18.01.1990. Materiały o sygn. 810/II-gr. zniszczono 18.01.1990 w WUSW w Tarnowie. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Tarnowie w sprawie prowadzonej wobec m.in. Tomasza Żurowskiego, podejrzanego o gromadzenie i rozpowszechnianie ulotek. Sprawę zarejestrowano 11.05.1982 pod nr RSD-35/82. Śledztwo przekazano 22.05.1982 do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie. Materiały sprawy nr RSD-35/82 złożono 18.10.1982 w Archiwum Sekcji "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego KWMO w Tarnowie pod sygn. 82/III-gr. IPN Kr 071/81 (82/III-gr.)
Sprawa Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie dotycząca T. Żurowskiego i innych. Objęty śledztwem od 03.05.1982. Nakazem Prokuratora WPG w Krakowie został tymczasowo aresztowany i oskarżony o to, że "w okresie od 13.12.1981 do końca kwietnia 1982 r. na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie sporządzał, gromadził, przenosił i doręczał materiały zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Śledztwo zamknięto 31.07.1982. W dn. 02.08.1982 skierowano sprawę wraz z aktem oskarżenia do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego. IPN Kr 97/1012 (Pg Śl 119/82, So.W. 527/82).
Akta sprawy sądowej przeciwko Tomaszowi Żurowskiemu i innym oskarżonym z art. 48 ust 2 i 3 dekretu o stanie wojennym prowadzonej w trybie doraźnym. Materiały zawierają m.in. protokoły przesłuchań i przeszukań, ekspertyzy, wykazy dowodów rzeczowych. Skazany 02.09.1982 wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na rok pozbawienia wolności za kolportowanie ulotek na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie. Prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie wniósł 09.09.1982 do Izby Wojskowej Sądu Najwyższego rewizję wyroku na niekorzyść oskarżonego żądając zmiany zasądzonej kary na 2 lata pozbawienia wolności. Na podstawie wniosku o rewizję wyroku złożonego 10.09.1982 przez obrońcę, Izba Wojskowa Sądu Najwyższego 02.11.1982 uchyliła wyrok i skierowała sprawę do ponownego rozpatrzenia. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie wyrokiem z dnia 19.01.1983 wymierzył karę 9 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Rewizja Nadzwyczajna Naczelnego Prokuratora Wojskowego zaskarżająca wyrok z dnia 19.01.1983 wnosząca o uniewinnienie od przypisanych czynów. Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa dn. 03.02.1995 "na podstawie art. 386 § 1 i 2, 462 i 549 § 1 pkt 2 kpk zaskarżony wyrok zmienił, uniewinniając skazanego od przypisanych mu czynów". IPN Kr 72/1-4 (SgW 7/83), IPN BU 1209/1708 (WRN 4/95), IPN Kr 72/4.
Akta penitencjarne. Zatrzymany dnia 01.05.1982. Aresztowany tymczasowo 03.05.1982 w związku z oskarżeniem o kolportaż ulotek na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie. Osadzony 13.05.1982 w Zakładzie Karnym w Tarnowie. Zwolniony 03.09.1982. IPN Kr 162/43 (1/639/82).
Zarejestrowany 16.07.1983 pod numerem TA 6968 przez Wydział III KWMO w Tarnowie. Objęty kontrolą operacyjną w okresie od 16.07.1983 do 02.06.1985 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) z uwagi na działalność opozycyjną. Sprawę zakończono ze względu na "zaniechanie wrogiej działalności". Materiały KE złożono 23.08.1985 w Archiwum Sekcji "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Tarnowie pod sygn. 1292/II. Materiały zniszczono 09.12.1989 w WUSW w Tarnowie. Materiały KE o sygn. 1292/II zniszczono 09.12.1989 w WUSW w Tarnowie. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Materiały Wydziału Śledczego WUSW w Tarnowie w sprawie dochodzenia prowadzonego wobec m.in. Tomasza Żurowskiego, podejrzanego o udział w manifestacji w dniu 13.12.1983 na Placu Katedralnym w Tarnowie. Sprawę zarejestrowano 01.02.1984 pod nr RSD-1/84. Materiały 24.05.1984 przekazano do Prokuratury Rejonowej w Tarnowie. Postanowieniem prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tarnowie dochodzenie umorzono 18.12.1984 na mocy ustawy o amnestii z dnia 21.07.1984. Akta złożono 23.05.1985 w Archiwum Sekcji "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Tarnowie pod sygn. 135/III-gr. IPN Kr 071/134 (135/III).
Zarejestrowany 22.08.1988 pod numerem TA 9993 przez Wydział II WUSW w Tarnowie, jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. ”Rekin” w związku z utrzymywaniem kontaktów z obywatelami USA i RFN. Materiały SOS „Rekin” zniszczono 24.01.1990 w WUSW w Tarnowie. Materiały zniszczono 24.01.1990 w WUSW w Tarnowie. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Zastrzeżenie wyjazdów za granicę nr Z-2222/82 na WKŚ (wszystkie kraje świata) wniesione przez Wydział III KWMO w Tarnowie na okres 01.10.1982 - 30.09.1984 w związku z prowadzonym rozpracowaniem i sprawą sądową. Zastrzeżenie anulowano 03.12.1984 IPN Kr 40/90916 (EATA 90916).
.