Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Mikołaj
Nazwisko: Uniszewski
Miejsce urodzenia: Miodary
Data urodzenia: 23-10-1957
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Ryszarda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wiesław Uniszewski występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Chrobry" (nr rejestracyjny 12244), prowadzonej w okresie od 24.08.1988 do 04.11.1988 przez Wydz. V WUSW w Wałbrzychu, dot. strajku ostrzegawczego w dniu 23.08.1988 w Kopalni Węgla Kamiennego "Wałbrzych" w Wałbrzychu. Ww. jako uczestnik strajku miał trafić "pod szczególny nadzór". Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 3007/II. IPN Wr 025/264 (3007/II).
Dnia 03.11.1988 Wiesław Uniszewski został zarejestrowany pod nr. 12423 przez Wydz. V WUSW w Wałbrzychu w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Fala" (o nr. rej. 12357, wszczętej 11.10.1988) dot. powołanego w dniu 02.10.1988 Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność" przy Kopalni Węgla Kamiennego "Wałbrzych" w Wałbrzychu. Sprawę zakończono 08.05.1989, po zalegalizowaniu NSZZ "Solidarność". Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 3185/II. IPN Wr 025/424 (3185/II).
.