Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Leszczyński
Miejsce urodzenia: Grabarka gm. Mielnik pow. Bielsk Podlaski
Data urodzenia: --1925
Imię ojca: Brak danych
Znany/a też jako:
Czesław Grochowski

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Leszczyński pseud. "Lin" występuje jako mieszkaniec wsi Grabarka w gminie Mielnik w aktach operacyjnych i meldunkach szefów komend MO z KP MO Bielsk Podlaski oraz z KW MO w Białymstoku z lat 1947-1949 zatytułowanych "Teczka bandy >Bartosza<" (występuje wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego zbrojnego podziemia). Te materiały operacyjne, raporty i meldunki funkcjonariuszy MO dot. ścigania i likwidacji partyzanckiego oddziału pod dowództwem ppor. Waleriana Nowackiego pseud. "Bartosz" - walczącego z komunistycznymi okupantami kraju w latach 1945-1948 na terenach pow. Bielsk Podlaski, pow. Wysokie Maz. i powiatów okolicznych. Jan Leszczyński pseud. "Lin" figuruje m.in. w "notatkach operacyjnych" funkcjonariusza KP MO w Bielsku Podlaskim jako "kapral z oddziału >Bartosza<", który został "zabity dnia 16 czerwca 1947 r. we wsi Grabarka w gminie Mielnik pow. Bielsk Podlaski" [w zbrojnej walce z grupą UB i KBW]. Zapisano także, że "przy zabitym znaleziono kartę urlopową z datą od 14 VI do 1 VII 47 r. oraz pistolet systemu T.T." (str. 5-6). IPN Bi 047/1081 (46/172) t. 6.
Żołnierz niepodległościowego podziemia o pseudonimie "Lin" figuruje w aktach Wojewódzkiego Komitetu Bezpieczeństwa w Białymstoku z roku 1947. Akta te zawierają przede wszystkim rozkazy, meldunki sytuacyjne i operacyjne jednostek KBW i MO podległych ww. Komitetowi. Umundurowany żołnierz - partyzant o stwierdzonym pseudonimie "Lin" (stwierdzonym na podstawie dokumentów podziemia znalezionych przy nim przez KBW) figuruje w meldunku - sprawozdaniu dowódcy Pułku "Bug" z dnia 17 czerwca 1947. "Lin" figuruje w tym sprawozdaniu jako "bandyta w stopniu kaprala" - zabity przez KBW w dniu 16 czerwca 1947 w okolicy wsi Borysowszczyzna (podczas obławy UB-KBW - wraz z drugim zabitym partyzantem z oddziału "Bartosza" o pseudonimie "Mostek", tj. Henrykiem Ziomek pseud. "Mostek"). IPN Bi 045/904 (42/14).
Jan Leszczyński vel Czesław Grochowski pseud. "Lin" występuje w aktach Wydz. "C" KW MO w Białymstoku z lat 1974-1979 zatytułowanych "Kwestionariusze osobowe do charakterystyki nr 41". Ta charakterystyka (opracowana przez pion archiwalny SB na podstawie akt UB i MO z lat 1940-ch) dot. partyzanckich oddziałów V Brygady Wileńskiej AK - działających w latach 1945-1947 na terenach powiatów Bielsk Podlaski, Wysokie Mazowieckie i powiatów sąsiednich. Akta te obejmują przede wszystkim kwestionariusze osobowe żołnierzy V Brygady i ich współpracowników. W kwestionariuszu dot. Jana Leszczyńskiego vel Czesława Grochowskiego pseud. "Lin" zapisano między innymi, że ww. "w końcu 1945 r. był dowódcą I-ej drużyny 5 Brygady Wileńskiej AK dowodzonej przez >Wiktora<. Następnie był w bandzie >Młota< i brał udział w napadach zbrojnych na posterunki MO i żołnierzy Armii Czerwonej na terenie powiatu Bielsk Podlaski. W dniu 16 VI 1947 r. został zabity w lesie koło wsi Grabarka pow. Bielsk Podlaski przez grupę wojskową". IPN Bi 019/22 t. 3 (1/22).
Czesław Grochowski pseud. "Lin" figuruje w aktach "rozpracowania obiektowego" kryptonim "Łupaszko". To rozpracowanie było prowadzone w latach 1946-1953 przez UB z Wydziału III WUBP w Białymstoku i dotyczyło między innymi ustalenia miejsc pobytu i pracy żyjących jeszcze członków i współpracowników partyzanckich oddziałów pod dowództwem mjr. Zygmunta Szendzielarza pseud. "Łupaszko". A także rozpoznania utrzymywanych przez nich "kontaktów i powiązań". IPN Bi 07/1522 t. 3 (2282/III).
Czesław Grochowski pseud. "Lin" figuruje w aktach "obiektowego rozpracowania" kryptonim "Łupaszka". To rozpracowanie było prowadzone w latach 1952-1953 przez UB z Wydziału III WUBP w Białymstoku i dotyczyło rozpracowania żyjących jeszcze członków i współpracowników partyzanckich oddziałów pod dowództwem mjr. Zygmunta Szendzielarza pseud. "Łupaszko" z lat 1944-1949 - członków V i VI Brygady Wileńskiej AK i tych działających przede wszystkim na terenie pow. Bielsk Podlaski. Akta te zawierają m.in. spis członków VI Partyzanckiej Brygady Wileńskiej AK - oddziału pod dowództwem kpt. Władysława Łukasiuka pseud. „Młot". Czesław Grochowski pseud. "Lin" figuruje m.in. w raporcie UB z Wydziału III WUBP w Białymstoku z 15 lutego 1952 jako "zamieszkały we wsi Zabłocie gm. Milejczyce pow. Bielsk Podlaski członek bandy >Młota<", który "brał czynny udział w napadach terrorystyczno-rabunkowych oraz w nakładaniu kontrybucji na mieszkańców wsi". IPN Bi 011/48 (185/IV).
Jan Leszczyński vel Czesław Grochowski pseud. "Lin" występuje w aktach Wydz. "C" KW MO w Białymstoku z lat 1974-1982 zatytułowanych "Kwestionariusze osobowe do charakterystyki nr 2". Ta charakterystyka (opracowana na podstawie akt jednostek UB i MO z lat 1940-ch) dot. oddziałów i struktur 6 Partyzanckiej Brygady Wileńskiej - działających w latach 1946-1949 na terenach powiatów Wysokie Mazowieckie, Bielsk Podlaski, Sokołów Podlaski i powiatów sąsiednich. Akta te obejmują przede wszystkim kwestionariusze osobowe żołnierzy 6 Partyzanckiej Brygady i ich współpracowników. W kwestionariuszu dot. Jana Leszczyńskiego pseud. "Lin" zapisano między innymi, że ww. "był szeregowym członkiem bandy >Młota<, działał na terenie pow. Bielsk Podlaski. Dnia 16 VI 1947 r. został zabity przez grupę operacyjną [UB-KBW] we wsi Mielnik pow. Bielsk Podlaski". IPN Bi 019/24 (1/24) t. 2.
Czesław Grochowski pseud. "Lin" figuruje (wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami niepodległościowego podziemia) w aktach Wydziału „C” WUSW w Białymstoku z lat 1988-1989. Akta te zawierają przede wszystkim kwestionariusze osobowe do "Charakterystyki nr 77" i "Charakterystyki nr 78" dot. oddziałów Armii Krajowej/ Armii Krajowej Obywatelskiej (AKO) na terenie powiatu Bielsk Podlaski. Kwestionariusz osobowy z dnia 12.08.1988 dotyczy Czesława Grochowskiego pseud. "Lin". W tym kwestionariuszu zapisano między innymi, że ww. zamieszkiwał "w okresie wrogiej działalności" [tj. w latach 1944-1945] we wsi "Zabłocie gm. Milejczyce pow. Bielsk Podlaski". A "od lipca 1944 r. do września 1945 r. na terenie gminy Milejczyce był szeregowym członkiem nielegalnej organizacji AKO w bojówce Króla Stanisława pseud. >Kret<. Następnie był dowódcą drużyny w V Brygady Wileńskiej dowodzonej przez >Wiktora<". IPN Bi 019/128 (2/61) t. 3.
.