Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Wierzbowski
Miejsce urodzenia: Łady-Borowe gm. Puchały pow. Łomża
Data urodzenia: --1926
Imię ojca: Brak danych
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Wierzbowski pseud. "Dzik" (członek partyzanckich oddziałów niepodległościowego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w latach 1946-1948 na terenach powiatu Łomża) występuje jako "członek nielegalnej organizacji NZW" w tzw. aktach kontrolnych śledztwa UB - prowadzonego przeciwko żołnierzom NZW z terenów powiatów Łomża, Zambrów i Wysokie Mazowieckie. To śledztwo było prowadzone przez UB z WUBP w Białymstoku i PUBP w Łomży w latach 1947-1955 przede wszystkim w sprawie dot. aresztowanego dowódcy partyzanckiego oddziału NZW na terenie powiatu łomżyńskiego - por. Henryka Jastrzębskiego pseud. "Zbych", "Bohun". Tadeusz Wierzbowski pseud. "Dzik" występuje w tych aktach śledczych UB między innymi w doniesieniach tajnego informatora UB o pseudonimie "Szczery" (m.in. w doniesieniu z dnia 21.10.1947). IPN Bi 07/1180 (1939/III).
Tadeusz Wierzbowski pseud. "Dzik" figuruje (wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego) w aktach operacyjnych i śledczych UB z WUBP w Białymstoku, PUBP w Łomży i PUBP w Wysokie Maz. z lat 1948-1953. Akta te dot. rozpracowania i likwidacji kilku partyzanckich oddziałów NZW, w tym oddziału pod dowództwem Stanisława Grabowskiego pseud. "Wiarus" - walczącego z komunistycznymi okupantami kraju w latach 1947-1952 na terenach powiatów Łomża i Wysokie Mazowieckie. Akta te zawierają m.in. charakterystykę oddziału "Wiarusa", raporty i pisma UB dotyczące rozpracowania i ujęcia poszczególnych współpracowników i żołnierzy NZW oraz "spis członków NZW". Tadeusz Wierzbowski pseud. "Dzik" figuruje m.in. w protokole przesłuchania rolnika Jana Bartnickiego (zam. we wsi Krusze gm. Kołaki pow. Łomża) z 18 maja 1948 oraz w protokole przesłuchania rolnika Antoniego Ślesieńskiego (zam. we wsi Łady-Borowe gm. Puchały pow. Łomża) z 7 lipca 1949. Antoni Ślesieński zeznał m.in., że Tadeusz Wierzbowski "Dzik" został "zabity we własnym mieszkaniu" we wsi Łady-Borowe. IPN Bi 011/22 t. 3 (161/IV).
Tadeusz Wierzbowski pseud. "Dzik" występuje jako "członek nielegalnej organizacji NZW" (wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego) w aktach sądowych Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z lat 1948-1952. Są to akta dot. sprawy karnej prowadzonej przez UB i prokuraturę przeciwko współpracownikowi partyzantów NZW - Władysławowi Królowi (ur. 12 września 1920). Był on oskarżony o to, że w roku 1948 na terenie wsi Wybrany gm. Puchały pow. Łomża "udzielał czynnej pomocy członkom nielegalnego związku NZW mającego na celu zmianę przemocą ustroju państwa". IPN Bi 212/2506 (Sr. 79/49).
Tadeusz Wierzbowski pseud. "Dzik" występuje jako "członek nielegalnej organizacji NZW" i jako "członek bandy >Cygana<" (wraz z kilkoma innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego) w aktach śledczych MO i UB z KP MO w Łomży i WUBP w Białymstoku z lat 1947-1955 - określonych jako tzw. akta kontrolne postępowań przygotowawczych. Akta te dot. śledztwa MO i UB w sprawie zaboru ok. 140 tys. zł w miejscowości Czerwony Bór pow. Łomża - dokonanego w roku 1948 "na szkodę Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Zambrowie" przez "bandę >Cygana<", w tym przez Tadeusza Wierzbowskiego pseud. "Dzik". IPN Bi 204/32 t. 5.
Tadeusz Wierzbowski pseud. "Dzik" występuje jako "członek bandy NZW" (wraz z wieloma innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i zbrojnego podziemia) w materiałach operacyjnych UB z WUBP w Białymstoku z lat 1947-1951. Materiały te dot. rozpracowania i likwidacji członków kilku zbrojnych oddziałów Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW), w tym partyzanckiego oddziału pod dowództwem Henryka Jastrzębskiego pseud. "Zbych". Akta te zawierają m.in. spis osób figurujących w sprawie, w tym nazwisko Tadeusza Wierzbowskiego, spisy członków poszczególnych oddziałów NZW oraz raporty i notatki UB. IPN Bi 011/23 t. 1 (161/IV/I).
Tadeusz Wierzbowski pseud. "Dziki" figuruje w aktach Wydziału "C" KW MO w Białymstoku z lat 1976-1979 zatytułowanych "Kwestionariusze osobowe i karty na czyn przestępczy do charakterystyki nr 50". To opracowanie SB dot. antykomunistycznej organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i jej Komendy Powiatu Łomża kryptonim "Łaba"/ "Podhale" oraz kilku jej zbrojnych oddziałów, w tym oddziału pod dowództwem sierż. Henryka Gawkowskiego pseud. "Rola" - działającego w latach 1945-1947. W kwestionariuszu dot. Tadeusza Wierzbowskiego pseud. "Dziki" (w tomie 6) zapisano między innymi, że ww. "w okresie od 1945 r. do 1947 r. na terenie powiatu łomżyńskiego był członkiem reakcyjnej nielegalnej organizacji NZW. Wchodził w skład bojówki PAS dowodzonej przez Gawkowskiego Henryka pseud. >Rola<. W dniu 3.08.1948 r. został zabity przez grupę operacyjną [UB-KBW] we wsi Łady Borowe gm. Puchały [...]". Niżej zapisano, że [przy zabitym T. Wierzbowskim] zdobyto pistolet Vis i granat obronny". IPN Bi 019/92 t. 6 (2/39).
.