Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan
Nazwisko: Zjawiony
Miejsce urodzenia: Luborcza pow. Częstochowa
Data urodzenia: 05-02-1938
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stefan Zjawiony, w latach 1980-1982 pracownik Lokomotywowni PKP w Częstochowie, od września 1980 członek NSZZ „Solidarność” i następnie także członek niepodległościowej KPN, figuruje jako internowany w aktach tzw. Ośrodka Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu z lat 1981-1982. Zapisano w nich między innymi, że Stefan Zjawiony został internowany w dniu 20 grudnia 1981 na wniosek SB z Wydz. II KW MO w Częstochowie i w dniu 21 grudnia 1981 osadzony w ww. Ośrodku Odosobnienia (więzieniu). Zapisano także, że Stefan Zjawiony został zwolniony z tego Ośrodka Odosobnienia w dniu 29 kwietnia 1982. IPN Ka 41/223 (5799) i zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Stefan Zjawiony syn Jana występuje, wraz z kilkuset innymi osobami, w wykazach SB i MSW dotyczących osób internowanych w okresie stanu wojennego z terenu województwa częstochowskiego (poczynając od dnia 13 grudnia 1981): w wykazie sporządzonym w Wydziale "C" KW MO w Częstochowie w latach 1981-1982 oraz w wykazie Biura Śledczego MSW z roku 1982. Zapisano w nich między innymi, że Stefan Zjawiony, wówczas zamieszkały w Koniecpolu Starym, został internowany w dniu 20 grudnia 1981 na mocy decyzji KW MO w Częstochowie. Zapisano także, że to internowanie ww. "uchylono" w dniu 29 kwietnia 1982. IPN BU 01152/35, IPN Ka 0220/2 (CZ/C-248).
Stefan Zjawiony, od 1980 roku członek NSZZ „Solidarność” i od roku 1981 członek regionalnej organizacji KPN, figurował w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia(SOS) krypt. "Rolnik" (nr rej. 7915). Sprawa ta była prowadzona w latach 1984-1985 przez SB z Komendy MO/ RUSW w Koniecpolu. W kartotekach SB zapisano między innymi, że Stefan Zjawiony był figurantem tej sprawy z powodu "wykorzystywania organizacji politycznej do działalności antypaństwowej". Prowadzenie tej sprawy i operacyjnej kontroli ww. zakończono dnia 13 września 1985 z powodu odnotowanego "zaniechania wrogiej działalności" przez Stefana Zjawiony. W kartotekach KW MO w Częstochowie zapisano także, że akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Rolnik" o sygn. 1535/II zostały zniszczone 12 stycznia 1990. Akta 1535/II zostały zniszczone w styczniu 1990. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjnej.
.