Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Hieronim
Nazwisko: Masiarek
Miejsce urodzenia: Ochocice
Data urodzenia: 25-08-1914
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Apolonia
Znany/a też jako:
Hieronim Masiarek
urodzony/a 25- 08-1914 Ochocice
Imiona rodziców: Andrzej Paulina


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne PUBP w Piotrkowie Trybunalskim z lat 1946-1954 dotyczące Hieronima Masiarka, w czasie II wojny światowej żołnierza AK, a od roku 1945 Konspiracyjnego Wojska Polskiego. H. Masiarek ujawnił się 20.03.1947 przed Komisją Amnestyjną przy PUBP w Piotrkowie Trybunalskim (oświadczenie nr 16811/47). Z akt wynika, że do grudnia 1948 Referat III PUBP w Piotrkowie Trybunalskim prowadził wobec niego sprawę agenturalnego rozpracowania, którą zakończono z powodu braku dowodów „świadczących o wrogiej działalności”. Był przesłuchiwany w PUBP w Piotrkowie Tryb. 10.09.1946. Materiały złożono w archiwum 29.02.1956. Zapisy zachowane w kartotece Wydziału „C” KM MO w Łodzi wskazują, że archiwum aktualizowało dane H. Masiarka jeszcze w roku 1974. Informacje na jego temat, m.in. doniesienia informatora ps. "Łagodny" z lat 1951-1954, znajdują się również w materiałach gromadzonych przez UB na innych członków KWP oraz w dokumentacji poświęconej akcji amnestyjnej. IPN Ld 011/843 (4280/II), IPN Ld 011/765 (3839/II), IPN Ld 011/795 (3875/II), IPN Ld 011/837 (4274/II), IPN Ld pf 87/2 (437/X), IPN Ld pf 87/3 (438/X).
Materiały operacyjne PUBP w Radomsku z lat 1946-1953 dotyczące rozpracowania Konspiracyjnego Wojska Polskiego na terenie powiatu radomszczańskiego. Hieronim Masiarek figuruje w wykazie członków KWP. IPN Ld pf 10/755 (991/X).
Materiały administracyjne zawierające sprawozdania roczne, miesięczne i dekadowe PUBP w Piotrkowie Trybunalskim za rok 1950. Z raportu złożonego 22.09.1950 szefowi PUBP przez kierownika Sekcji III wynika, że 15.09.1950 wszczęto Rozpracowanie Obiektowe (RO) krypt. „Wyłom”, dotyczące byłych członków Konspiracyjnego Wojska Polskiego, w tym Hieronima Masiarka. IPN Ld pf 10/199 (206/X).
Materiały administracyjne Wydziału „C” KW MO w Łodzi z roku 1978, zawierające opracowanie nr 279 poświęcone Konspiracyjnemu Wojsku Polskiemu, do którego w latach 1945-1947 należał Hieronim Masiarek. IPN Ld 030/279 t. 5.
.