Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Janusz
Nazwisko: Dziubak
Miejsce urodzenia: Bomlitz
Data urodzenia: 25-02-1948
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:

W Wojskowych Obozach Internowania (do których należała JW 3691 w Unieściu, gdzie powołano Andrzeja Dziubaka) umieszczono opozycjonistów z 35 ówczesnych województw. Internowania pod pozorem „ćwiczeń wojskowych” służyły izolacji najbardziej niepokornych opozycjonistów, którzy mogli zainicjować lub włączyć się w akcję protestacyjną przeciwko uchwalonej w październiku 1982 r. ustawie o związkach zawodowych, delegalizującej NSZZ „Solidarność” oraz przekreślającej szanse na reaktywację związku. (źródło: https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/44117,I-nazywali-to-Wojskiem-Polskim-Wojskowe-Obozy-Internowania-w-Polsce-19821983.html)Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały stanowią kartę ewidencyjną rezerwisty Andrzeja Dziubaka, powołanego w okresie stanu wojennego do odbycia ćwiczeń przez okres trzech miesięcy w wojskowym obozie internowania w JW nr 3691 w Unieściu w okresie 05.11.1982 - 03.02.1983. IPN Sz 488/8.
.