Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam
Nazwisko: Sienkiewicz
Miejsce urodzenia: Boguszewo
Data urodzenia: 25-01-1927
Imię ojca: NN
Imię matki: Józefa
Znany/a też jako:
Adam Sienkiewicz
urodzony/a 25- 01-1927 Boguszewo
Imiona rodziców: Józef Józefa


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze dot. Adama Sienkiewicza. Ww. zatrzymany z bronią w ręku w dniu 9.07.1946 przez funkcjonariuszy MO Sterławki Wielkie, skąd przekazany do Wydziału III WUBP Białystok 23.08.1946 oraz przetrzymywany w areszcie UB. Podejrzany o przynależność do organizacji Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) terenie wsi Boguszewo. Wydziału Śledczy WUBP Białystok przejął sprawę 1.09.1946 - wszczął śledztwo, a kolejnego dnia A. Sienkiewicz został osadzony w Więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku. Postanowieniem z 21.10.1946 pociągnięto ww. do odpowiedzialności karnej i śledztwo zakończono. A. Sienkiewicz został 26.11.1946 wraz z aktem oskarżenia przekazany do dyspozycji Wojskowej Prokuratury Rejonowej (WPR) w Białymstoku. Zgodnie z treścią aktu ww. został oskarżony o to, że od lipca 1945 do chwili zatrzymania był członkiem organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW) posługując się ps. "Butelka", we wrześniu 1945 otrzymał broń palną oraz pod koniec grudnia 1945 w swoim mieszkaniu we wsi Boguszewo pow. Białystok urządzał zebrania organizacji NZW gdzie "czytano nielegalną prasę organizacji NZW". IPN Bi 07/758 (KSL-3653, 1516/III).
Rozprawa główna odbyła się na sesji jawnej w Białymstoku 20.12.1946. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego (WSR) Białystok z 23.12.1946 Adam Sienkiewicz został uznany winnym tego, że od lipca 1945 do 9.07.1946 we wsi Boguszewo jako szeregowiec o ps. "Butelka" brał udział w "nielegalnej organizacji" NZW. Od września 1945 do 2.07.1946 we wsi Boguszewo bez zezwolenia władz przechowywał broń palną. Za powyższe ww. został skazany na karę 9 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych i honorowych praw obywatelskich na 4 lata. Postanowieniem WSR Białystok z 26.03.1946 o zastosowaniu amnestii względem ww. kara pozbawienia wolności została złagodzona do 4 lat i 6 miesięcy. A. Sienkiewicz został 20.06.1946 osadzony w CW Rawicz, skąd 27.01.1950 przetransportowany do OPW Potulice, następnie przeniesiony 29.09.1950 do Więzienia w Inowrocławiu. Termin odbywania kary upłynął 9.01.1951. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku (III Ko. 317/91) z 27.09.1991 uznano za nieważny wyrok WSR Białystok z 23.12.1946 (R.1160/46). Zdaniem Sądu z akt WSR w Białymstoku (R. 1160/46) wynika, iż ww. "działał w organizacji, uznanej wówczas za wrogą i nielegalną, a w rzeczywistości stawiającą sobie za cel działanie na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego". IPN Bi 212/1280 (R. 1160/46, III Ko. 317/91).
Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 47 dot. organizacji NZW Komenda Powiatu Białystok krypt. "Bałtyk". Kwestionariusz osobowy członka organizacji NZW sporządzony przez Wydział "C" KW MO Białystok 13.03.1974 dotyczy Adama Sienkiewicza ps. "Butelka". Ww. od lipca 1945 do 9.07.1946 na terenie powiatu białostockiego był szeregowym członkiem NZW. Zatrzymany 9.07.1946, następnie skazany przez WSR Białystok 23.12.1946 na 9 lat więzienia. IPN Bi 019/87/4 (2/37).
.