Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lech Andrzej
Nazwisko: Fedak
Miejsce urodzenia: Przasnysz
Data urodzenia: 09-01-1942
Imię ojca: Józef
Imię matki: Magdalena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany 13.12.1982 pod numerem 6135 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOR) krypt."Konfetti" nr rej. 5626, prowadzonej od 08.04.1982 do 23.12.1983 przez Wydz. V KW MO w Elblągu. Powodem był kolportaż ulotek o treści opozycyjnej na terenie zakładu pracy. Sprawę zakończono 23.12.1983. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 908/II. Akt o sygn. 908/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Kontrolowany operacyjnie od 18.01.1984 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Kantor" nr rej. 7213 przez Wydz. V WUSW w Elblągu. Następnie przerejestrowany pod tym numerem do SOR krypt. "Bis". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
15.01.1986 przerejestrowany pod nr 7213 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Bis" nr rej. 8836, prowadzonej od 13.05.1985 do 19.11.1986 przez Wydz. V WUSW w Elblągu. Po zakończeniu materiały SOR "Bis" złożono do archiwum pod sygn. 1330/II, a Lecha Fedaka przerejestrowano do SO krypt. "Rozwój". Akt o sygn. 1330/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa (RSD 11/86) w sprawie kolportowania ulotek na terenie Elbląga i Malborka, prowadzonego od 05.03.1986 do 28.03.1986 przez Wydz. Śledczy WUSW w Elblągu. Dnia 6.03.1986 Prokuratura Wojewódzka w Elblągu wyłączyła materiały dot. Lecha Fedaka ze śledztwa Ds.32/85 i włączyła materiał dowodowy pod numer Ds. 14/86. Ww., pracownik Zakładów Mechanicznych "Zamech” w Elblągu, zatrzymany 4.10.1985 i umieszczony w Areszcie Śledczym w Elblągu. Tego samego dnia dokonano przeszukania jego mieszkania, w którym znaleziono wydawnictwa opozycyjne min., "Tygodnik Mazowsze” nr 136,137, broszury "Portowiec” nr 81, ulotki o nazwie "Sierpień 1985”. Ww. był podejrzany, że od stycznia 1984 do sierpnia 1985 w Elblągu i Malborku, wspólnie z innymi przechowywał i rozpowszechniał wydawnictwa opozycyjne. IPN Gd 011/142 (218/III).
Akta prokuratora w sprawie karnej prowadzonej przeciwko Lechowi Fedak, podejrzanemu o to, że: "że od stycznia 1984 do sierpnia 1985 w Elblągu i Malborku, działając wspólnie z innymi osobami, podejmował czynności mające na celu wywołanie niepokoju publicznego w ten sposób, że rozpowszechniał i przechowywał nielegalne wydawnictwa, zawierające nieprawdziwe informacje o sytuacji ekonomicznej kraju oraz uczestniczył w tajnych spotkaniach, mających na celu kolportaż ww. wydawnictw”. Sprawa prowadzona od 05.03.1986 do 28.03.1986 przez Prokuraturę Wojewódzką w Elblągu (Ds. 14/86). Dnia 6.03.1986 Prokuratura Wojewódzka w Elblągu wyłączyła materiały dot. ww. ze śledztwa Ds.32/85 i włączyła materiał dowodowy pod numer Ds. 14/86. Tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratora Wojewódzkiego w Elblągu (Ds. 32/85) z 13.12.1985. Dnia 20.02.1986 Prokurator Wojewódzki w Elblągu (Ds. 32/85) zmienił areszt tymczasowy na poręczenie. Prokuratura Wojewódzka w Elblągu (Ds.14/86) 28.03.1986 umorzyła warunkowo postępowanie względem ww. z okresem próby wynoszącym 2 lata oraz obowiązkiem wpłaty na cele społeczne kwoty 50 tys. złotych. IPN Gd 105/29-30.
Akta osobowe tymczasowo aresztowanego Lecha Fedaka. Zatrzymany 11.12.1985, tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Elblągu (Ds.32/85) z 13.12.1985, umieszczony w Areszcie Śledczym w Elblągu. Zwolniony 20.02.1986 na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Elblągu (Ds.32/85) z 20.02.1986 o zmianie środka zapobiegawczego z tymczasowego aresztowania na poręczenie. IPN Gd 1228/72 (35/112).
03.11.1986 przerejestrowany pod nr 7213 do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Rozwój" nr rej. 382, prowadzonej do 17.06.1975 przez Wydz. III/ III,,A"/V KW MO/WUSW w Elblągu, w związku z kolportażem opozycyjnych ulotek na terenie Elbląga. 14.11.1988 wyrejestrowany ze sprawy "Rozwój". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i ZSKO.
Akta kontrolne śledztwa dotyczącego wytwarzania i kolportowania na terenie woj. elbląskiego opozycyjnych wydawnictw m.in."Tygodnika Mazowsze”,"Biuletynu NSZZ "Solidarność” Regionu Elbląskiego w okresie od 1984 do października 1985 "nawołujących do organizowania wystąpień publicznych i bojkotu wyborów do Sejmu PRL". Śledztwo prowadzone od 27.05.1985 do 18.04.1986 przez Wydz. Śledczy WUSW w Elblągu i Prokuraturę Wojewódzką w Elblągu. Ww. występuje w aktach jako jedna z osób podejrzanych objętych śledztwem. IPN Gd 011/127 t. 1-4 (201/III).
Akta kontrolne śledztwa w sprawie kolportażu opozycyjnych wydawnictw na terenie województwa elbląskiego w okresie od 1984 do października 1985. Śledztwo prowadzone od 05.03.1986 do 17.03.1987 przez Wydz. Śledczy WUSW w Elblągu i Prokuraturę Wojewódzką w Elblągu. Ww. przechodzi w śledztwie jako jedna z osób podejrzanych o kolportaż opozycyjnych wydawnictw. Akta złożono do archiwum pod sygn. 204/III. IPN Gd 011/130 (204/III).
Akta kontrolne śledztwa w sprawie produkcji i kolportażu ulotek w Elblągu, prowadzonego od 05.03.1986 do 28.03.1986 przez Wydz. Śledczy WUSW w Elblągu. Ww. jest jedną z osób przechodzących w śledztwie, która zajmowała się kolportażem opozycyjnych wydawnictw. Akta złożono do archiwum pod sygn. 205/III. IPN Gd 011/131 (205/III).
Od 14.11.1988 rozpracowywany pod nr 7213 przez Wydz. V WUSW w Elblągu w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Return". Rozpracowywanie zakończono 30.09.1989. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i ZSKO.
Akta paszportowe prowadzone od 16.11.1983 do 13.04.1988 przez Wydz. Paszportów WUSW w Elblągu. Ww. otrzymał zastrzeżenie wyjazdów za granicę od 8.11.1983 wniesione przez Wydz. V KW MO w Elblągu (zarejestrowane pod nr 6965), w związku z zarejestrowaniem do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt."Konfetti" i podejrzeniem o kolportaż opozycyjnej literatury. IPN Gd 646/41549 (EAEL 41549).
.