Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Jendrzejewski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 27-11-1948
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Jendrzejewski był objęty śledztwem prowadzonym od 12.10.1982 do 11.02.1983 przez Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku (RSD- 233/82) dot. udziału w nielegalnym zbiegowisku w Gdańsku, którego uczestnicy dopuścili się gwałtownego zamachu na funkcjonariuszy MO i mienie społeczne. Sprawę umorzono na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1983. Akta złożono do archiwum pod sygn. 8212/III. Akta o sygn. 8212/III zniszczono (protokół brakowania nr 1/88). Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta podręczne Prokuratury Rejonowej w Gdańsku (4 Ds. 177/82) prowadzone od 12.10.1982 do 03.08.1983. Postanowieniem z 12.10.1982 prokurator zdecydował o prowadzeniu postępowania w trybie doraźnym zarzucając ww., że „dnia 11.10.1982 w Gdańsku wziął udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy dopuścili się gwałtownego zamachu na funkcjonariuszy MO oraz sam dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariusza MO”. Postanowieniem z 12.10.1982 ww. przedstawiono zarzuty tj. udział w zbiegowisku, napad na milicjantów, budowa ulicznej barykady oraz zastosowano wobec niego tymczasowe aresztowanie. 30.12.1982 Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku zwrócił się do Prokuratury Rejonowej w Gdańsku w sprawie umorzenia prowadzonego śledztwa, gdyż „nie można w sposób nie budzący wątpliwości stwierdzić, że J. Jendrzejewski brał udział w nielegalnym zbiegowisku. Nie można też wykluczyć, że znalazł się on przypadkowo wśród osób uciekających od strony zbudowanej na ul. Kartuskiej barykady, gdyż zatrzymanie nastąpiło w odległości kilku metrów od domu, w którym Jerzy Jendrzejewski zamieszkuje”. Postanowieniem z 31.12.1982 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku uchyliła zastosowany areszt tymczasowy. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 11.02.1983 zamknięto prowadzone w sprawie śledztwo. 15.02.1983 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku sporządziła akt oskarżenia, który obejmował udział w nielegalnym zgromadzeniu J. Jendrzejewskiego oraz napaść na funkcjonariusza MO. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku (IV K 303/83) z 03.08.1983 postępowanie w sprawie przeciwko Jerzemu Jendrzejewskiemu zostało umorzone „na mocy amnestii”. IPN Gd 62/8.
Akta osobowe tymczasowo aresztowanego na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 12.10.1982 Jerzego Jendrzejewskiego za udział w nielegalnym zbiegowisku. Doprowadzony przez funkcjonariuszy MO 13.10.1982 i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 31.12.1982 uchylono tymczasowy areszt i nakazano bezzwłoczne wypuszczenie ww. na wolność. Tego samego dnia opuścił areszt. IPN Gd 161/147 (38/1324).
.