Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław
Nazwisko: Orzechowski
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 15-05-1956
Imię ojca: Jan
Imię matki: Julia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wiesław Orzechowski był inwigilowany w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Carbon” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej w dn. 11.10.1979 pod nr. rej. BB 3704 i prowadzonej przez Wydział III „A”/ Wydział V KW MO Bielsko-Biała, a następnie Grupę V KM MO/RUSW Oświęcim oraz Sekcję Służby Bezpieczeństwa RUSW Oświęcim. Sprawę założono w celu „operacyjnego zabezpieczenia” Fabryki Części Zamiennych Maszyn Górniczych „OMAG” w Oświęcimiu. Ww. został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej jako figurant Sprawy Obiektowej krypt. „Carbon” 17.10.1980 pod nr. rej. BB 4749/3704. W dniu 12.10.1981 zmieniono kategorię rejestracji ww. na figuranta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Spawacz” nr rej. BB 4749. Materiały zgromadzone w trakcie prowadzenia SO krypt. „Carbon” zniszczono 25.01.1990. Materiały zniszczono 25.01.1990 w jednostce operacyjnej. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Od 12.10.1981 Wiesław Orzechowski był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Spawacz” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej pod nr. rej. BB 4749 i prowadzonej przez Wydział III „A”/Wydział V KW MO Bielsko-Biała oraz Grupę V KM MO/RUSW Oświęcim. Ww., pracownik Fabryki Części Zamiennych Maszyn Górniczych „OMAG” w Oświęcimiu został objęty kontrolą operacyjną z uwagi na fakt, iż był podejrzany o prowadzenie „wrogiej działalności”. W 25.10.1982 SOS przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Spawacz”. Sprawę zakończono 06.03.1986 ze względu na „niestwierdzenie wrogiej działalności”. W dniu 08.04.1986 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 2460/II. W dniu 15.01.1990 materiały archiwalne zostały wybrakowane. Materiały o sygn. 2460/II zniszczono 15.01.1990. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Ww. występuje w materiałach administracyjnych Wydziału Śledczego KW MO Bielsko-Biała z lat 1981-1982, które zawierają m.in. dane osób z terenu woj. bielskiego internowanych w okresie stanu wojennego. Wiesław Orzechowski, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, a następnie przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Fabryki Części Zamiennych Maszyn Górniczych „OMAG” w Oświęcimiu, który „prowadził aktywną działalność propagandową skierowaną przeciwko kierowniczej roli PZPR w Polsce”, kolportował ulotki „szkalujące PZPR oraz sojusz z ZSRR”, został wytypowany do internowania z uwagi na fakt, iż posiada „duży autorytet wśród załogi” i „przebywając na wolności może nawoływać do akcji protestacyjnych i dywersyjnych”, a w dn. 14.12.1981 odmówił podpisania oświadczenia o lojalności. Przebywał w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju, Ośrodku Odosobnienia w Łupkowie i Rzeszowie. Od dn. 13.06.1982 prowadził protest głodowy domagając się „uwolnienia z ośrodków odosobnienia wszystkich internowanych kobiet oraz osób chorych”. Zwolniony na podstawie decyzji nr 218/S z dn. 30.09.1982. IPN Ka 017/57 t. 8 (BB/INF/571/Śl).
Akta internowanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z internowaniem Wiesława Orzechowskiego, który 17.12.1981 został osadzony w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju. Zatrzymany na podstawie decyzji nr 107/S o internowaniu z uwagi na fakt, iż „prowadząc działalność propagandową, wrogą w stosunku do PRL, nawoływać będzie do nieposłuszeństwa prawnym rozporządzeniom organów państwowych”. W okresie od 17.12.1981 do 23.03.1982 ww. przebywał w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju, następnie został przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Łupkowie, gdzie od 13.06.1982 prowadził protest głodowy. W dniu 03.08.1982 przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Rzeszowie, a 28.08.1982 ponownie do Ośrodka w Łupkowie. Zwolniony 09.10.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 218/S z dn. 30.09.1982. IPN Rz 56/200.
Występuje w alfabetycznym „Skorowidzu osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju”, gdzie Wiesław Orzechowski przebywał od 17.12.1981 do 23.03.1982. IPN Ka 175/711.
.