Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Jan
Nazwisko: Łaukajtys
Miejsce urodzenia: Sobotniki
Data urodzenia: 15-05-1940
Imię ojca: Jan
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Taternik” nr rej. 14495 prowadzona od 14.07.1986 do 12.11.1986 przez Wydz. V WUSW w Toruniu w celu kontroli operacyjnej pracownika naukowego UMK w Toruniu Tadeusza Łaukajtysa. Ww. był podejrzany o kolportaż literatury bezdebitowej, wydawanej przez byłych działaczy "Solidarności”. Podejrzewano, że w mieszkaniu ww. znajduje się punkt przerzutowy opozycyjnej literatury. Sprawę zakończono 12.11.1986 z powodu nie stwierdzenia prowadzenia opozycyjnej działalności. Objęty inwigilacją korespondencji krajowej i zagranicznej oraz kontrolą przez Tajnego Współpracownika (TW) pseud. "Górski”. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 1807/II zniszczono 17.01.1990 w Wydz. OG WUSW w Toruniu. Z akt zachował się wykonany 9.12.1986 mikrofilm. IPN By 0104/97 (1807/2) mikrofilm.
Akta paszportowe prowadzone od 3.05.1963 do 23.03.1988 przez Wydz. Paszportów KW MO/WUSW w Toruniu. T. Łaukajtys, asystent na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Klubu Wysokogórskiego pozostawał w zainteresowaniu służb o czym świadczy analiza jego akt paszportowych przez Wydz. II KW MO/WUSW w Toruniu (28.11.1979, 1985) oraz Wydz. III WUSW w Toruniu (14.11.1984). Dnia 18.07.1986 akta ww. analizował pracownik Wydz. V WUSW w Toruniu, który prowadził wówczas Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Taternik” nr rej. 14495 założoną na rozpracowywanego. IPN By 681/22963 (EATO 22963).
.