Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Halina Joanna
Nazwisko: Dziczkowska
Miejsce urodzenia: Pawłowo
Data urodzenia: 18-10-1945
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa w sprawie przynależności do nielegalnej organizacji "Tajna Organizacja Antykomunistyczna" działającej w Stargardzie i rozpowszechniania ulotek o „treści antypaństwowej”. W dniu 2.03.1961 w Stargardzie rozlepiono w różnych miejscach ulotki o „wrogiej treści antykomunistycznej”. Postępowanie umorzono w związku z niewykryciem sprawców, jednak we wrześniu zostali oni ustaleni, w związku z czym postępowanie wznowiono. Halinie Dziczkowskiej (wówczas Nowak) zarzucono, że w okresie od grudnia 1960 do września 1961 brała udział w związku, którego istnienie miało pozostać w tajemnicy dla władz państwowych. Do organizacji należeli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie. Sprawę przekazano do Wydziału dla Nieletnich Sądu Powiatowego w Szczecinie. IPN Sz 006/15 (196/III).
Materiały stanowią Charakterystykę nr 33 (faktologię) dotycząca utworzenia nielegalnej organizacji o nazwie "Tajna Organizacja Antykomunistyczna" działającej na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Stargardzie w okresie od grudnia 1960 do czerwca 1961. Charakterystykę sporządzono w KWMO w Szczecinie w 1972 roku. Wynika z niej, że członkowie organizacji opłacali składki, z których zakupili drukarenkę przy pomocy której sporządzili ulotki do kolportażu. Ulotki zostały rozrzucone w miejscach publicznych. Sprawa operacyjne dotycząca powyższego była prowadzona pod kryptonimem „Albatros”. Do organizacji należała także Halina Dziczkowska, w związku z czym została aresztowana w dniu 25.09.1961. Z członkami organizacji SB przeprowadziła rozmowy ostrzegawcze. Przeciwko najbardziej aktywnym członkom sprawę skierowano do sądu dla nieletnich. IPN Sz 008/684 (1296/IV).
Materiały stanowią „Skorowidz imienny opracowanych członków band i nielegalnych organizacji” prowadzony w formie alfabetycznej tabeli ze wskazaniem danych osobowych oraz adnotacji o sygnaturze akt. Halina Dziczkowska (Nowak) jest wymieniona jako osoba, której dotyczyły materiały o sygn. 11233/III (196/III) i 2128/II. IPN Sz 0012/477 t. 3 (1513/IV).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania Obserwacji (SOR) kryptonim "Albatros" prowadzona przez SB KPMO w Stargardzie w okresie 6.03.1961- 22.11.1961, wszczęta w związku z kolportażem ulotek na trenie Stargardu w dniu 1.03.1961. Ulotki o treści „Patrioci polscy wspólnymi siłami zwalczajmy działalność komunistów w Polsce” rozmieszczono gablocie kina „Panorama”. Ulotki ujawniono w kolejnych dniach w innych miejscach miasta. Przez ponad pół roku SB nie potrafiła ustalić sprawców. Nowy wątek w sprawie pojawił się w wyniku informacji pochodzącej od jednego z uczniów LO, że proponowano mu przyłączenie się do tajnej organizacji i proszono o rozpowszechnienie ulotek o treści zbliżonej do zawartej tych ujawnionych. Ustalono, że na terenie Stargardu działała organizacja młodzieżowa o nazwie „Tajna Organizacja Antykomunistyczna”, która była odpowiedzialna za wytwarzanie i kolportaż ulotek. Halina Dziczkowska (wówczas Nowak) była członkiem ww. organizacji. IPN Sz 009/78 t. 1-3 (2128/II).
.