Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Tomkiewicz
Miejsce urodzenia: Przyborów
Data urodzenia: 10-10-1945
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Tomkiewicz figuruje w "Wykazie osób z okresu wydarzeń marcowych 1968 r." sporządzonym w KWMO we Wrocławiu. Ww. jako student na Uniwersytecie Wrocławskim angażował się w wiecach i strajkach studenckich. IPN Wr 053/563 (5/160).
Dnia 09.08.1979 Stanisław Tomkiewicz został zarejestrowany przez Strażnicę WOP w Stroniu Śląskim pod nr. 1178 w kategorii kandydata na TW (kTW). Dnia 13.03.1980 sprawę zakończono z powodu "nieprzydatności", rejestrację wycofano z kartoteki, a materiały zniszczono w jednostce operacyjnej. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dnia 01.09.1988 Stanisław Tomkiewicz został zarejestrowany przez Wydz. VI WUSW w Wałbrzychu pod nr. 12255 i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Doradca". Dnia 23.11.1988 zmieniono kategorię rejestracji na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Sprawa dot. opozycji wiejskiej. Materiały złożono w archiwum 20.10.1989 pod sygn. 3247/II, a następnie zniszczono za prot. brakowania 87/90 z 30.01.1990. Materiały o sygn. 3247/II zniszczono w 1990 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Stanisław Tomkiewicz figuruje w wykazie kandydatów do Sejmu i Senatu Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" oraz w "Informacji dot. członków >S<" wybranych do Sejmu i Senatu" w 1989 roku, jako wybrany do Sejmu z woj. wałbrzyskiego, z adnotacją: "do 1981 r.- działacz NSZZ >S< RI; od 1988 r. wiceprzewodniczący Tymczasowego Zarządu Wojewódzkiego PSL w Wałbrzychu; członek Klubu Ekologicznego; działacz wojewódzki NSZZ >S< RI; postawa negatywna". IPN BU 0726/57 (222/35).
.