Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lidia Dorota
Nazwisko: Piestrzyńska
Nazwisko rodowe: Kędzior
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 05-09-1959
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Teresa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Sieć" zarejestrowana 17.02.1982 pod nr rej. CZ-6137, przez wydział V KW MO Częstochowa. Powodem jej założenia była informacja według której grupa osób miała spotykać się w podziemiach klasztoru jasnogórskiego i tam dokonywać nielegalnego wydawania komunikatów, biuletynów, deklaracji i oświadczeń politycznych, a następnie powielać je i kolportować na terenie Częstochowy. W dniu 15.03.1982 Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Lidia Piestrzyńska została zarejestrowana do SOR krypt. "Sieć" jako figurant sprawy. Sprawę zakończono 13.08.1982, a materiały zarchiwizowano w Wydziale "C" KW MO Częstochowa pod sygn 1043/II. IPN Ka 027/524 (1043/II).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 13 września 2022 r. w sprawie o sygn. Ppl/Ka -1546/21 dot. Lidii Piestrzyńskiej: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.