Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Jan
Nazwisko: Łapcik
Miejsce urodzenia: Grudziądz
Data urodzenia: 21-12-1956
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zbigniew Łapcik, jako podejrzany o kolportaż podziemnego pisma, został zarejestrowany przez Wydz. V KW MO w Gdańsku do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Krzyk” nr rej. 42598, prowadzonej od 16.02.1982 do 24.10.1983. Po zamknięciu SOR materiały złożono do archiwum pod sygn. 18443/II. Materiały o sygn. 18443/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zbigniew Łapcik został zarejestrowany przez WSW w Gdyni do Sprawy Operacyjnego Rozpoznania krypt. „Oferent” nr rej. 3244, dotyczącej „wrogiej działalności politycznej”. Materiały złożono do archiwum 03.12.1982 pod sygn. ZS-4638. Akta o sygn. ZS-4638 zostały zniszczone 23.04.1990 za protokołem brakowania akt nr 94. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Objęty śledztwem prowadzonym od 28.04.1982 do 28.07.1982 przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku w sprawie produkowania nielegalnych ulotek pt. "Krzyk" i rozpowszechniania ich na terenie Trójmiasta. 2.06.1982 przeszukano mieszkanie i osobę ww., tego samego dnia został zatrzymany. Akta o sygn. 8144/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta nadzoru Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl. II 119/82) w sprawie karnej prowadzonej przeciwko osobom oskarżonym o to, że po wprowadzeniu stanu wojennego nie odstąpili od działalności w zawieszonym NSZZ „Solidarność” oraz o to, że w okresie od stycznia 1982 do 26.04.1982 w Gdyni redagowali i drukowali opozycyjne pismo „Krzyk”. Zbigniew Łapcik został tymczasowo aresztowany 03.06.1982 w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 26.07.1982 postanowiono o przedstawieniu mu zarzutów. Aktem sporządzonym 28.07.1982 został oskarżony o kontynuowanie działalności związkowej poprzez redagowanie i kolportaż biuletynu pt. „Krzyk”. Akt został przesłany 29.07.1982 do Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni. IPN Gd 267/7521, IPN BU 738/2.
Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko kilku osobom oskarżonym o to, że w okresie od stycznia 1982 do 26.04.1982 w Gdyni kontynuowali działalność w NSZZ „Solidarność”, mimo zawieszenia związku po wprowadzeniu stanu wojennego. Aktem sporządzonym 28.07.1982 przez Prokuraturę Marynarki Wojennej w Gdyni Zbigniew Łapcik został oskarżony o to, że (wraz z dwoma innymi osobami) kontynuował działalność w NSZZ „Solidarność” poprzez udział w przygotowywaniu, drukowaniu i kolportowaniu ulotki pt. „Krzyk”. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.140/82) z 10.08.1982 ww. został uznany winnym zarzucanych mu czynów i skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności i pozbawienie praw publicznych przez 2 lata. Rada Państwa na mocy uchwały nr PU-1111-46/83 z 30.04.1983 skorzystała z prawa łaski w stosunku do ww. przez warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.140/82) z 17.08.1983 okres próby został skrócony do 31.12.1985. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.140/82) z 24.10.1989 skazanie „przebaczono i puszczono w niepamięć”. 14.01.1992 Prokuratura Generalna wniosła rewizję nadzwyczajną (SK.VI/630/94/91) na korzyść m.in. Zbigniewa Łapcika. Wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie (WRN 10/92) z 25.02.1992 ww. został uniewinniony. IPN Gd 253/9370-9372, IPN Gd 1104/151.
Akta penitencjarne Zbigniewa Łapcika. Został zatrzymany 02.06.1982 i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku pod zarzutem udziału w redagowaniu, drukowaniu i rozpowszechnianiu pisma pt. „Krzyk”, co stanowiło kontynuowanie działalności w zawieszonym NSZZ „Solidarność”. 03.06.1982 tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni. Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 10.08.1982 na karę 3 lat pozbawienia wolności. Orzeczoną karę odbywał od 24.08.1982 w Zakładzie Karnym w Potulicach. Zwolniony 17.05.1983 po skorzystaniu przez Radę Państwa z prawa łaski przez warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary. IPN By 165/72 (39/684).
Akta paszportowe Zbigniewa Łapcika prowadzone od 15.03.1985 do 19.06.1989 przez Wydz. Paszportów WUSW w Gdańsku. Wniosek o wyjazd do Australii na pobyt stały („emigracja polityczna”) został 10.09.1985 rozpatrzony odmownie w związku z zastrzeżeniem wyjazdów za granicę nr Z-7923/82 wniesionym 09.06.1982 przez Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku. Zastrzeżenie było związane z trwającym w tym czasie postępowaniem przeciwko ww. oskarżonemu o prowadzenie działalności w NSZZ „Solidarność” w stanie wojennym. Zbigniew Łapcik motywował chęć wyjazdu swoimi przekonaniami politycznymi. IPN Gd 645/305224 (EAGD 305224).
.