Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wacław Marian
Nazwisko: Belka
Miejsce urodzenia: Prawda Nowa
Data urodzenia: 15-08-1929
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Karolina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez PUBP w Wałbrzychu w roku 1948 w sprawie o przynależność do "nielegalnej organizacji", w tym przeciwko Wacławowi Belce. Do akt dołączona sprawa 5395/I - akta śledcze PUBP w Wałbrzychu dot. tej samej sprawy, zakończone sporządzeniem w dniu 30.03.1948 aktu oskarżenia i przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Do sprawy dołączono także akta operacyjne o sygn. arch. 36508/II, prowadzone przez Wydz. V WUBP we Wrocławiu, przy udziale PUBP w Wałbrzychu, dot. działalności "nielegalnej organizacji", której członkowie, w tym ww., zostali ujęci w lutym 1948. IPN Wr 038/383 (1699/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez PUBP w Wałbrzychu dot. przynależności m.in. Wacława Belki do "nielegalnej organizacji". W dniu 14.05.1948 prokurator wojskowy, po zmianie kwalifikacji prawnej przyjętej dla jednego z oskarżonych, zatwierdził akt oskarżenia sporządzony przez oficera śledczego PUBP w Wałbrzychu. Dnia 01.06.1948 wydał postanowienie o uzupełnieniu śledztwa, a następnie 03.06.1948 sporządził nowy akt oskarżenia, który skierował do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. IPN Wr 155/23 (Pr 52-/48).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 12.06.1948 Wacław Belka został uznany winnym m.in. tego, że "w (...) czerwcu 1947 r. (...) założył i brał udział w związku działającym na terenie powiatu Wałbrzych, mając na celu zbrodnie, a to dokonywanie napadów rabunkowych i zamachów, rozbrajanie funkcjonariuszy MO i UB, tudzież żołnierzy WP, działając pod pseudonimem >Groźny< ", i skazany na 10 lat więzienia wraz z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat. Na poczet kary więzienia zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 24.02.1948. Postanowieniem z 06.08.1954 WSR zwolnił ww. warunkowo z reszty pozostałej do odbycia kary pozbawienia wolności. Wacław Belka karę pozbawienia wolności odbywał kolejno w: Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu, Więzieniu w Świdnicy, Więzieniu w Wałbrzychu, Więzieniu w Nowogardzie, Więzieniu w Potulicach, Więzieniu Sosnowiec I i Ośrodku Pracy Więźniów w Knurowie, skąd został zwolniony 10.08.1954. Dnia 23.03.1992 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Wacława Belki z 12.06.1948. IPN Wr 21/2725 (Sr 505/48), IPN Wr 400/179.
Dokumentacja dot. różnych grup, które działały na terenie pow. wałbrzyskiego w latach 1947-1949. Wacław Belka przechodzi w meldunku specjalnym PUBP w Wałbrzychu z 25.02.1948 dot. realizacji sprawy wybuchu granatu w lokalu Komitetu Dzielnicowego PPR w Wałbrzychu jako członek grupy podejrzanej o dokonanie tego czynu. IPN Wr 024/4357 (69746/II).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1974. Charakterystyka "nielegalnej organizacji młodzieżowej o zabarwieniu A.K. pn. >Błyskawica<, działającej w latach 1947/48 na terenie pow. Wałbrzych". Wacław Belka ps. "Groźny", występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/17 (F-17).
.