Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Rochwała
Miejsce urodzenia: Szpakowo
Data urodzenia: 02-12-1908
Imię ojca: Marcin
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Rochwała został zatrzymany 31.01.1950 przez WUBP w Białymstoku. Tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia wydanego 07.02.1950 przez Wojskową Prokuraturę Rejonową (WPR) w Białymstoku (Pr II-181/50). Tymczasowy areszt trwał do 31.03.1950. Osadzony w więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku. Śledztwo prowadzone przez PUBP w Białymstoku w okresie od 12.02.1950 do 28.02.1950, zakończone postanowieniem o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Jana Rochwały. Ostatecznie WPR w Białymstoku sporządziła 28.02.1950 akt oskarżenia, który tego samego dnia został przesłany do Wojskowego Sądu Rejonowego (WSR) w Białymstoku. IPN Bi 212/3193 (Sr 239/50).
Wyrokiem WSR w Białymstoku (Sr 239/50) wydanym 31.03.1950, Jan Rochwała został uznany winnym tego, że w listopadzie 1949 w Szpakowie, udzielił pomocy członkom organizacji „WiN” w ten sposób, że uszył im cztery kożuchy ze skór otrzymanych od w/w członków oraz użył jednej skóry z własnego inwentarza. Został za to skazany na 5 lat więzienia wraz z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych przez 2 lata. Postanowieniem NSW w Warszawie (Sn. Odw. S. 1317/50) wydanym 26.09.1950, nie uwzględniono skargi rewizyjnej w sprawie J. Rochwały i utrzymano w mocy wyrok WSR w Białymstoku. Postanowieniem WSR w Białymstoku wydanym 18.05.1953, zastosowano amnestię w sprawie J. Rochwały, wobec czego zmniejszono pierwotną karę do 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności wraz z utrzymaniem w mocy kary utraty praw przez 2 lata. W/w został zwolniony z więzienia w Potulicach 02.06.1953. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku (III Ko. 13/00) wydanym 31.03.2000, unieważniono wyrok WSR w Białymstoku (Sr 239/50) w sprawie Jana Rochwały. IPN Bi 212/3193 (Sr 239/50).
Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 20 dot. organizacji "WiN" pod dowództwem Gabriela Oszczapińskiego "Dzięcioła", sporządzone przez Wydział "C" KW MO w Białymstoku. Kwestionariusz z 12.04.1976 dot. Jana Rochwały. W listopadzie 1949 w/w udzielił pomocy członkom oddziału "Dzięcioła" poprzez uszycie im czterech kożuchów ze skór otrzymanych od członków oddziału oraz danie im jednej skóry. IPN Bi 019/10/3 (1/10).
W materiałach znajduje się wykaz pomocników oddziału "Dzięcioła", sporządzony przez MSW w Warszawie. Figuruje w nim Jan Rochwała, który w listopadzie 1949 uszył cztery kożuchy ze skór otrzymanych od członków oddziału oraz własnych. J. Rochwała został zatrzymany przez PUBP w Białymstoku 31.01.1950. Wyrokiem WSR w Białymstoku z 31.03.1950 skazany na 5 lat pozbawienia wolności. IPN BU 0189/145 (Opracowanie Nr 145).
.