Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Gajewski
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 29-06-1960
Imię ojca: Lucjan
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały ewidencyjne "Wykaz rozmów ostrzegawczych" Z M. Gajewskim przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Zarejestrowano w Wydz. "C" dn. 15.02.1982 pod nr 80. IPN Lu 0276/196 k. 4 poz. 80 oraz karta Mkr-2
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany dn. 1.06.191988 jako figurant SOS krypt. "Bliźniak" w związku z prowadzeniem nielegalnej działalności w partii PPS oraz w strukturach b. NSZZ "Solidarność". Materiały zarchiwizowano dn. 1.02.1989 do nr II/11498, a następnie zmikrofilmowano i zniszczono za protokołem brakowania akt nr 127/89 z dn. 20.10.1989. Akta o sygn. II/11498 zniszczono; wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Materiały ewidencyjne "Wykaz rozmów ostrzegawczych". "Dnia 1988-08-26 Prokurator Rejonowy dla m. Lublina przeprowadził z drugostronnie wymienionym rozmowę profilaktyczn-ostrzegawczą z związku z przekazaniem przez niego tzw. >Oświadczenia< członków Komitetu Założycielskiego NSZZ >Solidarność< KUL do RWE, w którym poparto akcję strajkową w Polsce oraz zażądano legalizacji byłej NSZZ >S<. Prokurator poinformował M. Gajewskiego, że prowadząc taką działalność narusza przepisy Kodeksu Karnego". Zapis zarejestrowano w Wydz. "C" dn. 20.09.1988 pod nr 1473. IPN Lu 0276/196 k. 57 poz. 1473 oraz karta Mkr-2
.